Kot so danes sporočili iz omenjenega centra, so med rednimi uporabniki interneta v Sloveniji na dnevni ravni najpogosteje obiskana spletna socialna omrežja, sledijo jim video in foto skupnosti, spletni forumi ter blogi. Spletne skupnosti v Sloveniji najpogosteje obiskujejo šolajoči moški v starosti od 10 do 27 let, ki so dnevni uporabniki interneta.

Telefonska anketa, ki so jo izvedli izvedena decembra 2009 v okviru projekta RIS, je pri tem pokazala, da redni uporabniki interneta v največji meri obiskujejo spletno skupnost YouTube, saj jo vsaj mesečno obiskuje 57 odstotkov anketirancev. Sledita ji Facebook in Wikipedia s 45 odstotki.

Navedene spletne skupnosti so tudi edine, ki imajo mesečni doseg več kot 40 odstotkov. YouTube in Wikipedia sta v obdobju od leta 2007 do 2009 med vsemi spletnimi stranmi, vključenimi v raziskavo, zabeležila tudi največjo rast mesečnega dosega.

Po drugi strani je Facebook najbolj poznana spletna skupnost, saj je 93 odstotkov Slovencev vsaj že slišalo zanjo, medtem ko je najmanj poznana spletna skupnost Twitter, ki je več kot polovica Slovencev sploh ne pozna, mesečno pa jo uporablja le dva odstotka anketirancev.

Redni uporabniki interneta sicer najpogosteje aktivno sodelujejo v spletnih socialnih omrežjih, ki jih skoraj petina (19 odstotkov uporablja dnevno, sledijo video in foto skupnosti, ki jih dnevno uporablja desetina, najmanj pa anketiranci aktivno sodelujejo v virtualnih svetovih (odstotek).

Natančnejši podatki o uporabi spletnega socialnega omrežja Facebook kažejo, da imajo slovenski uporabniki Facebooka, ki ga vsaj občasno obiskujejo, v svojih profilih navedenih 175 prijateljev. Med njimi jih je 30 odstotkov svoj profil ustvarilo pred 12 meseci, 20 odstotkov pa pred dvema letoma.

Med slovenskimi uporabniki Facebooka jih je 19 odstotkov svoj osebni profil "ustvarilo, a ga ne ureja", četrtina ureja osebni profil "večkrat na teden", 12 odstotkov pa "vsak dan ali pogosteje".

V reprezentativni telefonski anketi, v kateri je sodelovalo 602 anketirancev, starih od 10 do 75 let, je 38 odstotkov rednih uporabnikov interneta dejalo, da so prek interneta že spoznali (vsaj eno) osebo, ki je pred tem niso poznali, medtem ko je 26 odstotkov rednih uporabnikov interneta poročalo, da so se s spoznano osebo tudi srečali "v živo".

V povprečju so redni uporabniki interneta prek interneta spoznali 15 oseb, z 11 osebami pa so se srečali "v živo", pri čemer svoje izkušnje s temi osebami v povprečju ocenjujejo kot pozitivne.

Poročilo Spletne skupnosti 2010 je nadaljevanje anketnega raziskovanja v okviru projekta RIS, ki že od leta 1996 izvaja raziskave o vključenosti prebivalcev Slovenije v informacijsko družbo in njihovih aktivnostih na svetovnem spletu.