Zbrane bo po napovedih pozdravila tudi slovenska ministrica za kulturo Majda Širca, osrednja govorca pa bosta pesnik Miroslav Košuta in zgodovinar Raoul Pupo.

Osrednja slovesnost poteka danes, čeprav so bili bazoviški junaki usmrčeni 6. septembra 1930 na gmajni v bližini vasi Bazovica pri Trstu. Italijanske fašistične oblasti so jih dale ustreliti zaradi izvedbe bombnega napada na uredništvo tržaškega fašističnega časopisa Il Popolo di Trieste, v katerem je bil ubit eden od urednikov.

Slovenci Bidovec, Marušič in Valenčič ter Hrvat Miloš so bili člani ilegalne primorske protifašistične in narodnoobrambne organizacije Tigr (po začetnicah Trsta, Istre, Gorice in Reke) oziroma njene veje Borba. Ti sta bili ustanovljeni leta 1927, da bi se zoperstavili raznarodovalni politiki italijanskega fašističnega režima, ki je bila uperjena proti primorskim Slovencem in istrskim Hrvatom, katerih ozemlja so na podlagi Rapalske pogodbe iz leta 1920 pripadla Italiji.

Fašizem je sicer že pred prihodom na oblast začel protislovensko in protihrvaško gonjo na Primorskem in v Istri z vrsto napadov na slovenska in hrvaška društva in organizacije, od katerih je bil najpomembnejši požig Narodnega doma v Trstu 13. julija 1920.