Spoštovanje ramazana je eden od petih stebrov islama in je pomembno zato, ker je v tem času za vernike, ki so dobrega zdravja, zapovedan enomesečni post. Za vernike je torej post božja zapoved. Za čas posta, ki se začne ob zori in konča ob sončnem zahodu, se mora vernik poleg odrekanja hrani in pijači odreči tudi drugim življenjskim užitkom. Obdobje ramazana je tako poseben čas za vernike, je čas, ko se verniki čistijo, skušajo se približati svojemu gospodarju z učenjem samoobvladovanja ter izpolnjevanjem vseh svojih dolžnosti in obveznosti. Post je način discipliniranja človeške volje, manifestacija osebnega doživetja, izraz človekovega verovanja in želje, da se približa bogu skozi odrekanje užitkom. Spodbuja k potrpežljivosti in kesanju ter krepi odpornost duha, da ne podleže prehitro morebitnim slabostim.

Lejletu-l-kadr, ki se obeležuje kot 27. noč meseca ramazana, je za vernike najpomembnejša noč v letu. V tej noči je vzvišeni bog preko meleka Džibrila (angel Gabrijel) razodel Mohamedu prve stavke Korana. Med številnimi obiski v naslednjih 23 letih mu je posredoval nauke Korana. Sedemindvajseta noč ramazana se začne z molitvijo ob sončnem zahodu, verniki pa v molilnici ostanejo vse do prve jutranje molitve, sabaha. V času 27. noči se zvrsti več dogodkov, od molitev, skupinskega iftarja (večerje po končanem dnevnem postu), branja iz Korana do učenja mevluda (spev o življenju preroka Mohameda).

Reportaža z meseca ramazana je nastala med verniki islamske skupnosti na Jesenicah.