Kako se je spremenil vzorec izbiranja imen, kaže podatek, da je med ženskami, starimi 75 ali več let, Marija vsaka peta, med ženskami, starimi manj kot 45 let, vsaka stota, med prebivalkami, starimi manj kot 20 let, pa šele vsaka petstota. Po letu 2000 je ime Marija šele na 110. mestu po pogostnosti.

Pri moških ni imena, ki bi tako izstopalo kot Marija med ženskami. Še vedno je največ Francev, nekaj manj kot 30.000, pri čemer pa se je njihovo število lani zmanjšalo za 700. Več kot 20.000 je še Janezov, Antonov, Ivanov in Jožefov. Poleg Jožefov je med deseterico na 8. mestu še ime Jože; če bi nosilce teh dveh imen z istim korenom sešteli, bi ti za šest tisoč celo prehiteli France. Med ženskimi imeni s tem korenom je ime Jožefa na šestem, Jožica pa na enajstem mestu; obojih skupaj je 20.000.

Še večja je pestrost imen, ki so izpeljana iz korena Fran-, na primer Frančišek, Franci, Franjo, France, Franček, Fran… Ženske oblike imen s tem korenom so Frančiška (na 12. mestu po pogostnosti), Francka, Franja, Franka, Franciska, Franica… Med lani rojenimi dečki se je ime Franc pojavilo le kot različica tega imena (Franci, France).

Lani najbolj pogosta Lana in Luka

V seznamu petdesetih najpogostejših moških imen se je v zadnjem letu spremenil samo vrstni red imen, medtem ko je pri ženskah Lidijo v prvi petdeseterici zamenjala Nika, ki je sicer najpogostejše ime deklic po letu 2000. Lani je ime Nika zasedlo 4. mesto, za Lano, Evo in Saro. Pri dečkih so na prvih treh mestih Luka, Nik in Žan. Ime Luka je najbolj priljubljeno deško ime za novorojenčke že enajsto leto zapored, ime Lana pa že tretje leto zapored dobi največ novorojenih deklic. Najpogostejši imeni v letih 1979 in 1989 rojenih dečkov - Marko in Matej - sta bili med dečki, rojenimi v letu 2009, šele na 35. oziroma 38. mestu po pogostnosti. Maja, najpogostejše ime v letih 1979 in 1989 rojenih deklic, pa se je lani uvrstilo na 16. mesto.

Dve imeni je lani dobilo 421 deklic in 338 dečkov. Najpogostejše dvojno ime v Sloveniji je Ana Marija, ki ga nosi kar 1246 žensk, skoraj petstotim pa je ime Marija Magdalena in Marija Ana. Pri moških so dvojna imena manj pogosta, največ, 98, jih nosi ime Žan Luka, sledita Peter Pavel in Franc Jožef.

V Sloveniji je skupaj 47.957 imen - 25.107 ženskih in 22.850 moških. Eno izmed stotih najpogostejših imen nosita približno dve tretjini prebivalcev Slovenije, eno izmed 50 najpogostejših imen skoraj polovica, eno izmed dvajset najpogostejših imen pa skoraj 30  odstotkov prebivalcev Slovenije.

Najpogostejši priimek je Novak

Med skupno 98.724 priimki je najpogostejši priimek Novak, ki ga nosi 11.311 Slovencev ali vsak deveti. Nekaj manj kot 10.000 je Horvatov, več kot 5000 pa še Kovačičev, Krajncev in Zupančičev. Medtem ko na pogostnost rojstnega imena vpliva predvsem priljubljenost posameznega imena v določenem obdobju, so priimki, zlasti nekateri, pogostejši na posameznih območjih Slovenije. Novak je najpogostejši v osrednjeslovenski in savinjski regiji. Horvat se kot prvi ali drugi najpogostejši priimek pojavlja v pomurski in podravski regiji, priimek Kranjc pa je prvi ali drugi po pogostnosti v podravski, koroški ter savinjski regiji. Na Koroškem je največ Kotnikov, v Zasavju Drnovškov, v spodnjeposavski regiji pa Kovačičev. Najpogostejši priimek v jugovzhodni Sloveniji je Zupančič, na Gorenjskem Zupan, v notranjsko-kraški regiji Žnidaršič, na Goriškem Leban in v obalno-kraški regiji Kocjančič. Lani je dva priimka dobilo 1411 ali 6,5 odstotka vseh novorojenih otrok. Od tega je bilo 1178 otrok neporočenih staršev.

Najpogostejša kombinacija imena in priimka je pri ženskah Marija Novak, v začetku leta jih je bilo 421, sledita Marija Horvat in Marija Krajnc. Pri moških je na vrhu Jožef Horvat, teh je bilo 239, sledita pa Franc Novak in Franc Horvat.