"Prodajanje diplom"

Policisti so v preiskavi ugotovili, da naj bi člani vodstva fakultete pri vodenju vsaj tri študijska leta, in sicer 2005/2006, 2006/2007 in 2007/2008, zlorabljali svoj položaj. Vodilni na fakulteti naj bi omogočili vpis več kot 600 študentom neposredno v absolventski staž, kar je v nasprotju z zakonom o visokem šolstvu in statutom univerze, osumljenci pa naj bi na podlagi nezakonitega vpisovanja v absolventski staž, z zaračunavanjem šolnin, literature in drugih storitev zaslužili več kot 350.000 evrov. Zoper pet odgovornih oseb fakultete je bila podana kazenska ovadba za tri kazniva dejanja zlorabe položaja ali pravic, za kar je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let.

Medtem pa veljavnost diplom, ki so si jih ti študenti sicer nezakonito pridobili, ni vprašljiva. Diplome ne bodo razveljavljene, študenti pa bodo naziv obdržali tudi v primeru, če bodo omenjene nepravilnosti uradno potrjene, so povedali na policiji, čeprav ni znano, koliko študentov je dejansko doseglo kompetence, predvidene z akreditiranimi programi te fakultete. Na ŠOS so "prodajanje diplom" označili za "najbolj grob način uvajanja tržnih mehanizmov v visokošolski prostor".

Rektor Univerze na Primorskem Rado Bohinc je po daljšem premišljevanju 1. julija zaradi kršitev predpisov s področja visokega šolstva in povzročanja škode ugledu fakultete in univerze le izdal sklep o razrešitvi tedanjega dekana Egona Žižmonda, fakulteto je od takrat vodil vršilec dolžnosti Boštjan Antončič. Medtem pa je Žižmond ostal in je še danes kot profesor zaposlen na fakulteti. Januarja 2008 je Bohinc razrešil tudi vse ostale člane vodstva fakultete. Sicer pa "rektor nima pristojnosti sankcionirati Fakultete za management kot institucije, temveč ima odgovornost vzpostaviti zakonito stanje", to pa je storil, ko je sprejel ukrepe, "ki preprečujejo, da bi se take nepravilnosti še zgodile", so zatrdili na Univerzi na Primorskem. "Od leta 2008 nepravilnosti, ki izhajajo iz obdobja od 2005 do 2007, na Univerzi na Primorskem ni!" je ponovno poudaril Bohinc.

Nasprotno pa so na ŠOS prepričani, da omenjeni ukrepi niso zalegli, saj je evalvacijska skupina Sveta za visoko šolstvo v mesecih po sprejetju teh ukrepov ponovno opozorila na "nadaljevanje slabih trendov kakovosti in kršitev nekaterih predpisov na tej fakulteti". V ŠOS torej upajo, da bo ukrepala Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), saj je pristojna za odvzem akreditacije visokošolskemu zavodu ali programu.

Toda v.d. direktorice NAKVIS Mojca Novak je sporočila, da agencija "ni pristojna za urejanje zadev na Fakulteti za management Univerze na Primorskem", zato tudi do odvzema akreditacije ne more priti.

Še več: nelegalni vpisi

Na Dnevniku smo izvedeli še, da so se na fakulteti dogajale tudi druge nepravilnosti. Več študentk, ki se ne želijo izpostaviti, je namreč potrdilo, da so bile v minulem študijskem letu vpisane na enega izmed programov, ki jih izvaja Fakulteta za management, kljub temu, da še niso dokončale študija na drugi fakulteti Univerze v Ljubljani. "Šele letos so nam na vpisni službi sporočili, da študent ne more biti hkrati vpisan na univerzitetni študijski program in na visokošolski, ki ga izvaja Fakulteta za management, zato je bil naš vpis nelegalen," je povedala ena izmed študentk. Kljub temu pa so dekleta v minulem študijskem letu imele status študentk na omenjeni fakulteti, koristile vse ugodnosti, ki jih status prinaša, fakulteta pa je za vpis zaračunala tudi 40 evrov šolnine. Na vpisni službi so šele leto dni po vpisu ugotovili, da študentke na ta program sploh ne bi smele biti vpisane".