Letos bo v osnovnošolsko izobraževanje vključenih 160.000 učencev, kar je dobrih štiristo učencev manj kot septembra lani oziroma skoraj dva tisoč učencev manj v šolskem letu 2008/09, kažejo podatki ministrstva za šolstvo in šport. Samo v Ljubljani bo v šolske klopi prvič sedlo 2355 učencev, kar je sto več kot lani. Po podatkih statističnega urada število vseh šolarjev od leta 2000 strmo pada; vpis v osnovne šole je od leta 2000 do lani upadel za 12 odstotkov, medtem ko je v letih od 1995 do 2006 upadel za kar 20 odstotkov, ali drugače: v osnovno šolo je vstopilo dobrih 40.000 učencev manj, kar je seveda posledica upadanja števila rojstev.

V Sloveniji je trenutno 450 osnovnih šol s 333 podružnicami, natanko ena samostojna osnovna šola več in ena podružnica manj kot lani. Število osnovnih šol se je v 16 letih, torej od leta 1994, povečalo za 14, medtem ko se je število podružnic zmanjšalo za 50. Poleg javnih osnovnih šol sta pri nas doslej delovali tudi dve zasebni, in sicer waldorfska, ki v Sloveniji obstaja že od leta 1992, ter od lani še katoliška, ki jo je ustanovil ljubljanski nadškof in metropolit Alojz Uran, letos pa se jima bo pridružila še tretja, osnovna šola montessori. V minulem šolskem letu se je v waldorfski šoli izobraževalo 418 otrok, za katere so starši plačevali tudi šolnino (od 45 do 150 evrov mesečno). Na katoliški osnovni šoli Alojzija Šuštarja se je prvo leto šolalo dobrih sto otrok, staršem pa šolnine ni bilo treba plačevati, saj je šolski program v 85 odstotkih financiran iz državnega proračuna, preostalih 15 odstotkov pa iz sklada Alojzija Šuštarja, tako da starši plačujejo le nadstandardne dejavnosti, kot so športni in kulturni dnevi.

V sredo bo prvi šolski dan tudi za 21.875 dijakov, ki začenjajo prvi letnik srednje šole. Glede na to, da bodo številčnejše generacije začele osnovnošolsko izobraževanje čez dve leti, je pričakovati, da bo vpis v srednje šole začel opazneje naraščati šele v začetku prihodnjega desetletja. V tem šolskem letu je v vse letnike srednjih šol vpisanih 83.212 dijakov, kar je manj kot lani, ko je bilo v srednje šole vpisanih 86.500 dijakov; še leto prej jih je bilo v srednje šole vpisanih 87.517. Na statističnem uradu opažajo, da se okoli 40 odstotkov dijakov odloči za vpis v splošne in strokovne gimnazije.

Dijaki bodo letos obiskovali 170 srednjih šol, od teh je sedem zasebnih in 163 javnih, kar je nekaj več kot lani, ko je bilo v Sloveniji 156 javnih srednjih šol in šest zasebnih gimnazij.

Šole pa ne začenjajo le šestletniki in petnajstletniki, temveč tudi odrasli, ki so predčasno zapustili osnovnošolske klopi. Takih je manj kot 0,6 odstotka vseh šoloobveznih otrok, saj podatki iz minulih let kažejo, da približno 99,4 odstotka učencev uspešno in v celoti zaključi osnovnošolsko izobraževanje. Odraslih, ki so se naknadno ponovno vključili v program osnovne šole (na 26 osnovnih šolah oziroma organizacijah za izobraževanje odraslih), je bilo po zadnjih dostopnih podatkih SURS iz leta 2008 1528, kar je dobrih šeststo manj kot leta 2000. Število odraslih, ki se kasneje ponovno vključijo v osnovnošolsko izobraževanje, sicer že od leta 2000 upada. Največ se jih v šolske klopi vrne pri starosti od 20 do 24 let, teh je bilo leta 2008 kar 279, medtem ko je bilo takih, ki so se v osnovno šolo vrnili po 50. letu, le 19.