Vsak delček suhe vode vsebuje drobno kapljico vode, obdano z ovojem iz peskastega kremena. Pravzaprav je kar 95% suhe vode, 'mokra' voda.

Znanstveniki verjamejo, da bi suho vodo lahko uporabljali tudi v boju z globalnim segrevanjem, saj bi z njo lahko namočili in ulovili veliko ogljikovega dioksida. Testi so pokazali, da lahko namreč vsrka kar trikrat več tega plina kakor navadna voda.

Uporabna je tudi za shranjevanje metana, prav tako pa lahko razširi potencial zemeljskega plina kot vira energije. Doktor Ben Carter iz Univerze v Liverpoolu je predstavil svojo raziskavo suhe vode na 240em državnem srečanju Kemijskega društva Amerike. Kot pove, ''ne obstaja nič, kar bi ji bilo vsaj malo podobno. Upamo, da bo suha voda vsaj malo 'vzvalovila' prihodnost.''

Carter je predstavil še eno zmožnost suhe vode – uporabiti se jo da kot katalizator za pospeševanje reakcij med hidrogenom in maleinsko kislino. Produkt te reakcije je sukcinatna kislina, ena ključnih sestavin nekaterih drog, nekatere hrane in drugi potrošniških produktov. Ponavadi se mora hidrogen in maleinsko kislino zliti skupaj, da reagirata. Če pa uporabimo suho vodo, ki vsebuje delce maleinske kisline, pa to ni potrebno. Tak proces je okolju bolj prijazen in energijsko bolj učinkovit. ''Če lahko odstranimo potrebo po mešanju kemijskih spojin, da bi dobili kemijsko reakcijo, to pomeni, da prihranimo veliko energije,'' pove Carter.

Center za raziskave verjame, da je suha voda upraba še za veliko drugi stvari, ena izmed njih bi lahko bilo združevanje sicer nezdružljivih snovi, kot sta na primer olje in voda. Poleg tega so suhe snovi, ki bi jih s pomočjo suhe vode lahko ustvarili, preprostejše za shrajevanje in transport, kar pa je velikega pomena pri transportu nevarnih snovi.