Vlada se po oceni društev bolnikov zdravstvene problematike loteva "brez sodelovanja stroke in brez upoštevanja posledic, zlasti pri socialno ogroženih in tistih, pri katerih vsakršno odlašanje zdravljenja pomeni prezgodnjo smrt in slabšo kakovost življenja". Poudarjajo, da ima Slovenija dovolj strokovnjakov, ki bi lahko pomagali pri reševanju perečih problemov.

"Naloga vlade pa je celovit pristop k reševanju področja zdravstva, v izogib vznemirjanja bolnikov, zdravnikov in drugih zdravstvenih delavce," v skupnem pozivu poudarjajo predsednice Europe Donne Mojca Senčar, Društva onkoloških bolnikov Slovenije Marija Vegelj Pirc, Europacolona Ivka Glas ter Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo L&L Kristina Modic.

Problema po njihovem prepričanju ne predstavljajo zgolj neustrezno plačane dežurne ure, ampak tudi pomanjkanje zdravnikov, slabo vodene in preplačane investicije v zdravstvu in še mnogo ostalih dejavnikov.

"Združenja bolnikov in predstavniki civilne družbe z veliko zaskrbljenostjo spremljamo zadnja dogajanja v zdravstvu, saj je varovanje zdravja visoko na lestvici vrednot. Bolniki se upravičeno bojimo, da ne bomo deležni pravočasnega in ustreznega zdravljenja. Podaljšale se bodo čakalne dobe, kar za onkološke bolnike pomeni manj kakovostno zdravstveno obravnavo in manjšo možnost preživetja. To je tudi razlog, da so onkološki bolniki, ob dnevnih novicah krčenja programov in s tem podaljševanja čakanja na operacije in drugo zdravljenje, globoko pretreseni," dodajajo.

Zato vlado z resornim ministrom, zdravstvene strokovnjake, zdravniško zbornico ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pozivajo, da sedejo za skupno mizo in "v strpnih pogovorih začrtate takšno zdravstveno politiko, da bomo državljani ponovno lahko zaupali našemu zdravstvenemu sistemu, da bodo zadovoljni tudi zdravniki in zdravstveni delavci in da se bosta v našo medicino vrnila humanost in človečnost".

"Ne odlašajte preveč, ker so stiske mnogih prehude! Ne zagovarjajte le lastnih pogledov, ampak najdite skupen jezik! Dobre rešitve se bodo namreč obrestovale vsem, ne le bolnikom. Prepričani smo, da boste z voljo in modrostjo uspeli," še dodajajo v javnem pozivu.