Lamenti dekanje FHŠ, ki skrivajo nelegalno kadrovsko čistko, in sprenevedanje vrhovnega varuha zakonitosti na UP v zvezi s tem, izumljanje nekakšnih nezakonitih statusov a la matičnost in diferencirano uporabljanje teh "kriterijev" glede na všečnost ali nevšečnost oseb vodstvu in njegovi kamarilji, so na dekana "največjih slovenskih..." očitno naredili mogočen vtis. No, nemara je samo vodstvo kamarilja nekoga drugega in gre v resnici za "naravno selekcijo" glede na večjo znanstveno kompetentnost in bolj razdelan akademski habitus nevšečnih. Navsezadnje je personalna zamera opričnikov nezmotljivo tale: Kaj pa mislite, da ste? Ste kaj boljši od te in te osebe (navedeno ime praviloma označuje paradigmatski primerek nekompetentnosti, nesposobnosti in poniglavosti - znanje in intelektualne zmožnosti skupaj z državljanskim habitusom so dejanski razlog za ekspulzije)? Zaradi te doslej nevidene meddekanske solidarnosti je utemeljen strah, da se v njunih glavah rojevajo načrti, sorodni ali po duhu in izvedbi enaki tem na FHŠ.

Pa še nekaj: dekana sta se vmešala v obračunavanje z zaposlenimi na FHŠ UP kar na splošno, v stilu "le po njih, saj hočejo še nekakšne pravice in zakonitost", če so že pristali na to, da delajo za beraška plačila. Vsekakor je ravnanje slehernika njegova stvar, ne pa stvar dekanov nekih drugih fakultet, čeprav "največjih slovenskih...". Dekana sta priskočila na pomoč dekanji FHŠ pri ustrahovanju odslovljenih delavcev, kar kaže vsaj to, kakšen odnos imata do kolegov na svojih institucijah. Pravzaprav gre za žuganje tem kolegom, kakor da bi g. Ivan Zidar podpiral go. Hildo Tovšak pri goljufanju in zatiranju njenih delavcev (pa je ni) in s tem grozil zaposlenim v svojem podjetju.

Kako je s tem, se bo še prekmalu pokazalo. Zdaj pa nekaj vprašanj, namenjenih državnim organom, ki naj bi bdeli nad zakonitostjo delovanja javnih institucij (to baje počnejo v demokracijah).

1. Ali so dekani fakultet javnih univerz na ozemlju RS lastniki teh institucij oziroma diktatorji, ki lahko ne glede na eksistenco sklepov organov (senata fakultete) izražajo javno podporo v imenu "svojih" fakultet drugim pravnim osebam ali posameznikom, saj podpisana gospoda nista nastopila kot zasebnika, ampak kot dekana "največjih slovenskih..."?

2. Ali se ne bi gospoda morala izkazati z ustreznim pooblastilom svojih senatov (pa ne za nazaj ali na zapisnikih sej, retroaktivno prilagojenih novi konjunkturi) in ali ne bi moral ustrezen organ pregona reagirati že zato, ker te reference v njunem dopisu ni in ker je znano, da se senati fakultet in univerz ne sestajajo med počitnicami, če ni ravno izredno stanje? Imata dekana "največjih slovenskih..." na "svojih" fakultetah izredno stanje?

3. Ali potemtakem ne gre za flagrantno prekoračitev pristojnosti? Ob tem pa še za nedopustno poseganje v zaposlitvena razmerja in zaposlovalno politiko tretje institucije, kjer nimata ne kot dekana "največjih slovenskih..." ne kot zasebnika nikakršne pristojnosti?

Zato pozivam državno tožilstvo in druge pristojne organe, naj preverijo pravno identiteto obeh podpisnikov (sta posameznika ali dekana fakultet?) in, če gre pri njunem javnem nastopanju za kršitve zakonskih predpisov (nepooblaščeno zastopanje fakultet pri izražanju svojih zasebnih mnenj, tj. za prekoračitev pristojnosti), primerno ukrepajo.

Red. prof. dr. Drago Rotar