Trditev nikakor ne drži, saj je poslovodstvo Slovenskih železnic sprejelo več ukrepov, s katerimi je redno seznanjalo tudi člane in predsednika nadzornega sveta. Sprejet je bil dogovor o ukrepih za izboljšanje poslovanja, ki je veljal v prvi polovici leta. Poleg tega je poslovodstvo sprejelo program razreševanja presežnih delavcev, ki seveda pomeni tudi prenovo delovnih procesov. Na Slovenskih železnicah je bilo 31. decembra 2009 zaposlenih 7728 delavcev. Letos se bo število zaposlenih z rednim, pospešenim in predčasnim upokojevanjem ter prehodi zaposlenih v odvisna podjetja predvidoma zmanjšalo za 797, torej za več kot 10 odstotkov. V prvi polovici prihodnjega leta pa program predvideva še 268 presežnih delavcev. Naj še dodam, da je od predvidenih 490 presežnih delavcev kar 180 delavcev, torej dobra tretjina, tako imenovanih izvršilnih delavcev, ki niso del "skupnih služb".

Kot posledica različnih ukrepov so bili stroški dela v prvih šestih mesecih leta za skoraj 10 odstotkov nižji kot lani, skupni poslovni odhodki pa so bili za 6,5 odstotka nižji. Hkrati je dodana vrednost na zaposlenega na letni ravni dosegla 27.039 evrov, kar je za 17 odstotkov več kot v istem lanskem obdobju.

Poleg strogega nadzora poslovnih odhodkov je treba omeniti tudi pozitivne premike na prihodkovni strani, zlasti v tovornem prometu, ki je edina popolnoma tržna kategorija SŽ. Transportni prihodki tovornega prometa so bili v prvem polletju za dobrih 15 odstotkov višji od načrtovanih in za skoraj 20 odstotkov višji od lanskih. Prav zaradi učinkov omenjenega dogovora ter boljšega poslovanja tovornega prometa so Slovenske železnice v prvem polletju dosegle za 9,78 milijona evrov boljši čisti poslovni izid kot v istem obdobju lanskega leta.

Na koncu pa ne gre pozabiti, da je bila, ob dobrem sodelovanju lastnika, zagotovljena kapitalska ustreznost podjetja, brez katere drugi nadaljnji ukrepi ne bi bili smiselni.

Marko Tancar, organizacijsko komuniciranje, Slovenske železnice, d.o.o.