Kot so zapisali na ministrstvu, je njihov cilj predvsem razviti in izvajati različne modele predšolske vzgoje, izobraževanja otrok in staršev. Pri tem je poudarek na razvoju družinske pismenosti, na profesionalnem in osebnostnem razvoju strokovnih delavcev, izvajanju različnih oblik učne pomoči za romske učence in dijake ter vzpodbujanje aktivnosti in programov za sodelovanje med romskimi starši in otroki ter njihovo sodelovanje z neromsko populacijo.

Ministrstvo za šolstvo in šport je v začetku junija objavilo razpis za izbor operacij "Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti". K prijavi je pozvalo vse pravne ali fizične osebe kot nosilke oziroma koordinatorke projekta, ki so registrirane za izobraževanje in raziskovanje.

Na ministrstvo sta prispeli dve prijavi, ki ju je komisija ocenila ter ministru za šolstvo in šport predlagala svoj izbor projekta. Ministrstvo je nato odobrilo projekt Inštituta za narodnostna vprašanja ter mu namenilo 3.562.033 evrov.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja pa se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, so še sporočili iz ministrstva.