Koprski kriminalisti so v avgustu zaključili z obsežnejšo preiskavo s področja gospodarske kriminalitete in na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zoper odgovorne osebe ene izmed slovenskih fakultet, so sporočili iz koprske policijske uprave. Na Fakulteti za management pa so za STA potrdili, da se ovadba nanaša na njihovo fakulteto.

V preiskavi so kriminalisti ugotovili, da so člani vodstva fakultete pri vodenju dalj časa zlorabljali svoj položaj tako, da so v študijskih letih 2005/06, 2006/07 in 2007/08 odrejali, da je fakulteta v nasprotju z zakonom o visokem šolstvu in statutom univerze, katere članica je ta fakulteta, vpisala preko 600 študentov neposredno v absolventski staž univerzitetnega študijskega programa.

Osumljenci so na podlagi nezakonitega vpisovanja v "absolventa" z zaračunavanjem šolnin, literature in drugih storitev za omenjene študente fakulteti pridobili preko 350.000,00 evrov protipravne premoženjske koristi. Zoper pet odgovornih oseb fakultete je bila podana kazenska ovadba za tri kazniva dejanja zlorabe položaja ali pravic, za kar je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let.

Kriminalisti so tudi ugotovili, da sta takratni dekan in v.d. dekana fakultete zavedla rektorja primorske univerze Rada Bohinca, da je preko 500 študentom, ki so bili nezakonito vpisani v absolventski staž in so ta študij zaključili, v letih 2007 do 2009 neupravičeno podelil diplome in strokovne nazive. Pri tem sta osumljenca vedela, da vpis in določitev študijskih obveznosti za dokončanje študija za omenjene študente nista bila izvedena v skladu z zakonom o visokem šolstvu. Zoper oba so kriminalisti podali kazensko ovadbo tudi za štiri kazniva dejanja overitve lažne vsebine, za kar je zagrožena zaporna kazen do treh let, še navajajo policisti.

Koprski kriminalisti so že julija 2009 začeli z zbiranjem obvestil, ki so se nanašala na sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic, povezanih z izvajanjem študijskih programov na Fakulteti za management Univerze na Primorskem iz Kopra ter prevzeli določeno dokumentacijo.

Delovna skupina za nadzor nad poslovanjem fakultete pa je že pred tem ugotovila, da so se v času, ko je fakulteto vodil dekan Egon Žižmond, dogajale določene postopkovne nepravilnosti ter nepravilnosti pri izvrševanju predpisov, fakulteta pa je po mnenju skupine tudi avtonomno interpretirala določene zakonske podlage, za kar ni imela osnove.

Rektor Univerze na Primorskem Rado Bohinc pa je "zaradi kršitev predpisov s področja visokega šolstva in povzročanja škode ugledu fakultete in univerze" 1. julija izdal tudi sklep o Žižmondovi razrešitvi.