Po navedbah naših virov je Zaman Rutarja in Fajsovo ovadil zaradi nenavadnega posla z delnicami Pivovarne Laško, ki sta ga septembra lani sklenila Center Naložbe in Infond Holding. Kot smo razkrili v Dnevniku, je tedaj že insolventni Infond Holding na Center Naložbe neodplačno prenesel za kar okoli 2,5 milijona evrov delnic Pivovarne Laško. S tem manevrom je Center Naložbe zaprl manjši del terjatev do Infonda Holdinga in hkrati manjši del delnic Pivovarne Laško "rešil" pred bančnim rubežem. Iz Centra Naložb so sicer te delnice - prav tako neodplačno - po nekaj dneh prešle v last Kolonela, ki pa jih je moral po več mesecih lastništva naposled vrniti Infondu Holdingu.

Ker je bil Infond Holding v času neodplačnega prenosa delnic Laškega na Center Naložbe že insolventen, tega posla Rutar in Fajsova sploh ne bi smela izpeljati. S tem manevrom so bili namreč oškodovani vsi upniki Infonda Holdinga, med katerimi so največje prav družbe iz Skupine Pivovarna Laško. Po neuradnih informacijah, ki nam jih ni uspelo preveriti, naj bi se Rutar in Fajsova izgovarjala, da v času sklenitve posla Infond Holding sploh ni bil insolventen. Vendar velja ob tem opozoriti, da je Rutar že v začetku avgusta, se pravi mesec dni pred poslom z delnicami Laškega, preko spletnih strani Ljubljanske borze razglasil, da so podani razlogi insolventnosti.

Zamana nam za komentar včeraj ni uspelo priklicati, kot je razvidno iz vmesnega poročila Infonda Holdinga, pa je hkrati s kazensko ovadbo na vrhovno državno tožilstvo dal tudi pobudo za začasno zavarovanje omenjenih delnic Pivovarne Laško. Že konec maja je preiskovalna sodnica okrožnega sodišča v Mariboru Centru Naložbam tudi prepovedala zunajsodno prodajo vseh delnic v lasti Infonda Holdinga.

Podoben manever kot z delnicami Laškega so v verigi podjetij, preko katerih je Boško Šrot še pred dobrim letom dni obvladoval Pivovarno Laško, poskušali izvesti tudi z dividendami Mercatorja. Že lani bi moral namreč Infond Holding na svoj račun prejeti za več kot štiri milijone evrov dividend Mercatorja, vendar je tedaj Infond Holding te dividende odstopil Centru Naložbe, ta pa Kolonelu. Da bi Kolonel Mercatorjeve dividende dobil nakazane na svoj transakcijski račun, so tedaj z začasno odredbo preprečili šele upniki Infonda Holdinga, na čelu z Zlato Moneto II Probankinih menedžerjev in družbami iz Skupine Pivovarna Laško.

matjaz.polanic@dnevnik.si