Klemenčič naj bi pred komisijo stopil ob 13. uri, drugi kandidat, novinar Dnevnika Rok Praprotnik pa je za Finance potrdil, da se bo predstavil popoldan. Med kandidati naj bi bila tudi nekdanja poslanka Barbara Žgajner Tavš, ki pa tega ni ne potrdila ne zanikala.

Javni poziv za zbiranje kandidatur za predsednika in dva namestnika predsednika komisije za preprečevanje korupcije je predsednik države Danilo Türk objavil 11. junija, rok za prijavo pa se je iztekel 11. julija.

Izbirni postopek izvede komisija, ki jo sestavlja pet članov. Katjo Filipčič je imenovala vlada, državni zbor je imenoval Dušana Kumra, neprofitne organizacije zasebnega sektorja s področja preprečevanja korupcije so imenovale Simono Habič, sodni svet Etelko Korpič Horvat, uradniški svet pa Polono Kovač.

Komisija imena primernih kandidatov za predsednika in namestnika posreduje predsedniku države, ki se mora v skladu z določbo in zakonom odločiti do 8. septembra letos. Sedanjemu predsedniku komisije Dragu Kosu se mandat izteče konec septembra.

Predsednik komisije je imenovan za dobo šestih let, namestnika predsednika za dobo petih let, na svoje funkcije pa so lahko imenovani dvakrat zapored.