Odstranitev omenjenega drevesa iz atrija podhoda Plave lagune je bila nujna. Že jeseni, najkasneje sredi oktobra, pa bodo vrzel za njim ljubim kavkaškim oreškarjem nadomestili z mladim drevesom ustreznejše vrste za skopo rastišče sredi betonske okolice. Do takrat bo tam zelenela le trava.

Drevo krilatega kavkaškega oreškarja so hoteli zaradi precejšnje škode, ki jo je povzročilo zlasti na kanalizacijskih in vodovodnih ceveh okoliških poslovnih prostorov, odstraniti že v začetku lanskega septembra. Vendar so se v podjetju Upradom zaradi nasprotovanja stanovalcev odločili, da bodo njegovo odstranitev preložili in jo poskušali izvesti v soglasju z okoliškimi stanovalci. Strokovnjaki so ocenili, da je bilo drevo kavkaškega oreškarja posajeno v tamkajšnje okolje povsem navzkriž z arboristično stroko. Ima namreč močno razrasel površinski koreninski sistem in potrebuje veliko prostora, zato je primerno le za večje parke, nikakor pa ne za rast sredi stavbnega kompleksa. Direktor Upradoma, upravnika Plave lagune, Igor Milanović je opozoril, da so se tudi mimoidoči že spotikali čez njegove korenine, ki so se ponekod prebile skozi asfalt, njegovi plodovi pa so mašili kanalizacijske odtoke.

Milanovič je še poudaril, da je z njegovo odstranitvijo soglašal odgovorni projektant Plave lagune Darko Usenik, takšno odločitev pa je sredi aprila podprla tudi večina na zboru etažnih lastnikov Plave lagune. Zaradi varnostnih razlogov so se odločili, da ga bodo posekali v avgustu, ko je zaradi dopustov v podhodu najmanj ljudi. Jeseni, najkasneje sredi oktobra, pa bodo na njegovo mesto po izbiri hortikulturne stroke posadili primerno nižje rastoče drevo. Po dosedanjih predlogih bi bil to lahko ambrovec ali gaber. Okoli nadomestnega drevesa pa bodo zasadili tudi nekaj zimzelenega grmičevja.