Glavne vsebine so podane po principu "vprašanje - odgovor", tako da bodo zainteresirani za podjetništvo hitro našli rešitev njihovega podjetniškega izziva. Ob nasvetih vseh organizacij, ki so sodelovale pri snovanju priročnika, se v njem predstavljata še dva mlada podjetnika, ki sta podjetji ustanovila še v času študija, pa že žanjeta uspehe.

Priročnik si lahko ogledate na povezavi www.venturelab.si/uploads/knowledgebase/si/pos_podjetnik_skupaj.pdf.