Na ministrstvu za šolstvo in šport so namreč pripravili dopolnitev pravilnika o subvencioniranju prevozov za dijake in študente višjih strokovnih šol, za katerega na ministrstvu pričakujejo, da bo sprejet še pred začetkom šolskega leta. Pravilnik so dopolnili z določilom, ki bo dijakom in študentom višjih strokovnih šol omogočal polovično subvencioniranje mestnega potniškega prometa, in sicer za celotno šolsko oziroma študijsko obdobje. Na ministrstvu so še pojasnili, da se rok za oddajo pripomb na predlog dopolnjenega pravilnika izteče danes, kakšne rešitve bodo na koncu sprejete, pa za zdaj še ne morejo napovedati.

Po drugi strani je usoda preostalih 14.000 "neljubljanskih" študentov, ki obiskujejo visokošolske zavode v prestolnici, očitno zapečatena. Kot je v imenu ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo sprva pojasnila Nataša Gerkeš, zadolžena za odnose z javnostmi, "še vedno ni zakonskih podlag za to, da bi subvencionirali nakup mesečnih vozovnic študentom, ki nimajo stalnega bivališča v Ljubljani", kasneje pa je minister Gregor Golobič sporočil, da ne razmišljajo o spremembi pravilnika o subvencioniranju prevozov študentov, saj za tovrstne subvencije niti nimajo predvidenih proračunskih sredstev.

"Nenazadnje bi jih bilo v primeru spremembe pravilnika treba zagotoviti tudi za vsa druga slovenska mesta, v katerih se izvaja študijska dejavnost, ki takšnega nerazumnega razločevanja dijakov in študentov po mestu stalnega bivališča ne zagovarjajo," meni Golobič in dodaja, da bi morali pri zdaj veljavnih cenah Ljubljanskega potniškega prometa za dodelitev subvencij zagotoviti približno dodatne tri milijone evrov na leto. "Pri vsem skupaj ne gre toliko za finančno vprašanje, pač pa v največji meri za načelno vprašanje... Odločitev Mestne občine Ljubljana o diskriminaciji dijakov in študentov glede na njihovo stalno bivališče je nerazumna, škodljiva tudi za samo mesto in odstopa tako od prakse drugih slovenskih mest kot tudi od prakse evropskih mest," je nove ukrepe mestne občine komentiral Golobič, prizadevanje ministrstva za šolstvo in šport pa je ocenil kot "ne dovolj domišljeno. "O tem bom sprožil razpravo v okviru vlade," je dejal.

Tako bodo študenti skupaj z upokojenci, ki nimajo stalnega prebivališča v Mestni občini Ljubljana, po 1. septembru za mesečno vozovnico LPP primorani odšteti namesto polovične polno ceno, ki znaša 34 evrov. Po podatkih LPP je lani šolske mesečne vozovnice uporabljalo 37.941 šolarjev, od tega 15.665 dijakov, 21.688 študentov in 588 študentov višjih strokovnih šol. Mestna občina je zanje v letošnjem proračunu zagotovila 5,5 milijona evrov. Lani je mesečno vozovnico LPP uporabljalo 18.643 mladih Neljubljančanov. To pomeni, da je občina za njihove subvencije porabila 316.931 evrov na mesec.