Izdatki končne potrošnje slovenskih gospodinjstev so bili v letu 2009 za 14 odstotkov nižji od povprečja EU. Najvišji so bili na Danskem (45 odstotkov nad povprečjem EU), v Švici in na Norveškem, najnižji pa v Makedoniji (54 odstotkov pod povprečjem EU), Albaniji in Bolgariji.

Eurostat ugotavlja, da znaša razmerje pri cenah hrane in pijač med najdražjimi in najcenejšimi državami v Evropi tri proti ena, bistveno večja pa je razlika pri tobaku - kar sedem proti ena. Najmanjše razlike med cenami so v razvitih državah in državah območja evra.

Cene hrane in brezalkoholnih pijač v Sloveniji so bile lani za štiri odstotke nižje od povprečja cen v EU, medtem ko je bila raven cen alkoholnih pijač višja za dva odstotka. Bistveno cenejši je le tobak, ki dosega samo 65  odstotkov evropskega povprečja.

Po cenah hrane in brezalkoholnih pijač so Sloveniji najbližje Hrvaška, Malta in Portugalska, kjer so do pet odstotkov nižje, za do pet odstotkov višje kot pri nas pa so cene hrane in brezalkoholnih pijač v Španiji, Veliki Britaniji, na Nizozemskem in v Grčiji. V primerjavi s sosednjimi državami so bile cene hrane in brezalkoholnih pijač v Sloveniji za 22 odstotkov višje kot na Madžarskem in zgolj za dva odstotka višje od cen na Hrvaškem. Cene hrane in brezalkoholnih pijač v Avstriji so bile od slovenskih višje za 17, v Italiji pa za 11 odstotkov.

Med 37 evropskimi državami je hrana najdražja na Norveškem (kar 53 odstotkov nad povprečjem EU), v Švici in na Danskem, najcenejša pa v Makedoniji (48 odstotkov pod povprečjem EU), Romuniji in Bolgariji. Cene hrane v Sloveniji so bile v primerjavi s povprečjem EU nižje za tri odstotke. Meso, sadje, zelenjava in krompir so bili cenejši za osem odstotkov, medtem ko so bili olja in maščobe dražji za kar 22 odstotkov. Cene kruha in izdelkov iz žit ter cene mleka, sira in jajc so bile od povprečja EU višje za odstotek, cene rib pa so bile enake povprečni ravni cen v državah EU. Zanimivo je, da je hrana v Sloveniji za odstotno točko dražja kot v Veliki Britaniji, enako draga kot v Španiji in le za odstotno točko cenejša kot na Nizozemskem, medtem ko so cene olj in maščob med najvišjimi v Evropi.

Najdražje brezalkoholne pijače pijejo na Danskem (93 odstotkov nad povprečjem EU), Norveškem in Finskem, najceneje pa se odžejajo v Makedoniji (37 odstotkov pod povprečjem EU). Alkohol je najdražji na Norveškem, kjer presega povprečje EU za kar 134 odstotkov, ter na Finskem in Islandiji. Najcenejše alkoholne pijače imajo v Makedoniji (31 odstotkov pod povprečjem EU), Romuniji in Bolgariji.

V Sloveniji so brezalkoholne pijače med cenejšimi v Evropi; zanje je treba odšteti toliko kot na Češkem in manj kot v Albaniji. Brezalkoholne pijače v Sloveniji so bistveno cenejše tudi od tistih na Hrvaškem, in sicer za kar 19 odstotkov. Po drugi strani pa imamo v Sloveniji drag alkohol. Cene alkoholnih pijač so v Sloveniji višje celo od povprečja v državah območja evra; med drugim smo dražji od Nemčije, Avstrije, Nizozemske, Francije, Španije…

Cenejši je v Sloveniji tobak, za katerega plačujemo 35 odstotkov manj kot povprečen Evropejec. Največ morajo za tobak odšteti na Norveškem in Irskem (kar 119 oziroma 117 odstotkov več od povprečja EU), medtem ko je v Makedoniji, Srbiji in Črni gori od povprečja EU cenejši za kar 70 odstotkov.