Dve od njih, v Robidišču in Breginju, že poskusno obratujeta, dve, v Podbeli in v Stanovišču, pa sta še v fazi gradnje. Peto elektrarno na sončne celice bodo začeli ta mesec graditi tudi na strehi osnovnošolske telovadnice v Kobaridu. Po besedah župana občine Kobarid Roberta Kavčiča bo odprtje prvih dveh elektrarn po vsej verjetnosti konec tega meseca, ko bosta dobili tudi uporabno dovoljenje.

Skupni hlevi v Breginjskem kotu so bili zgrajeni po furlanskem potresu leta 1976, vendar niso nikdar zaživeli, kot je bilo pričakovano ob gradnji. "Hlevi niso povsem neuporabni. V Robidišču so ovce in znana sirarna, tudi v Stanovišču in v Breginju je nekaj živine. Le hlev v Podbeli bolj sameva. Je pa res, da je bilo zaradi velikosti objektov zelo drago vzdrževanje, tako da bo zdaj, ko so prišli investitorji, vse lažje. Z novimi strehami se bo tudi podaljšala življenjska doba teh objektov. V končni fazi bomo lahko v prihodnje tudi spremenili namembnost, tako da bi namesto kmetijstva objekte uporabljali za turizem, šport, kulturo ali kaj tretjega. Ko bodo nove strehe, se bodo odprle številne možnosti," razmišlja Kavčič.

Z investicijo pa se bo okrepil tudi občinski proračun, predvsem dolgoročno. "Dogovor je tak, da bomo dobivali najemnino za uporabo streh. Po 15 letih nam bo pripadlo tudi 15 odstotkov od prodane elektrike, po 25 letih pa bodo prešle elektrarne v last občine. Osnovna pridobitev pa so seveda nove strehe, ki so zaradi velikosti zelo drage - vsaka od njih stane najmanj 70.000 evrov," pojasnjuje kobariški župan.

Investitor, podjetje GGAV Ljubljana, bo vse azbestne kritine na hlevih odstranil, na njihove streške postavili novo kritino ter montiral module za sončne celice. Višina investicije je dva milijona in pol evrov za posamezni objekt. Površina vseh streh je 5000 kvadratnih metrov, moč nameščenih naprav pa bo 600 kilovatov.