Heker (ang. hacker) izvira iz glagola hekanje (ang. to hack), kar je izraz, ki se je sprva prijel v 50. letih prejšnjega stoletja na MIT in pomeni reševanje tehničnega problema na samosvoj način. V računalniškem žargonu se še vedno uporablja za na poglobljenem znanju temelječe, inovativne in izvirne modifikacije programa ali sistema na način, ki sprva ni bil predviden.

Mnoge avtoritete na področju računalništva ter varnosti pojmujejo hekerstvo kot stanje duha, razmišljanje zunaj okovov, ustaljenih pristopov in načinov ter poskušanje premostiti te ovire. V veliko primerih hekerji svoje veščine in inovativnost uporabijo v dobre namene in v dobro vseh, dajo program na voljo vsem v uporabo in nadaljnjo modifikacijo. Primeri takih prostih programov so GNU/Linux, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Google Chrome, OpenOffice.org, SpamAssassin, GIMP, Scribus in drugi.

Za poimenovanje kiberkriminalcev so besedo heker kasneje (napačno) popularizirali mediji ter filmska industrija, zaradi česar je seveda prišlo do zmešnjave. To zmešnjavo dodatno povečuje nedorečenost prevodov in prevzemanje terminologije v slovenskem jeziku.

Pravilnejši termin za osebo, ki kriminalno vdira v računalniške sisteme je vdiralec ali kreker (poslovenjeno iz ang. cracker). Osebe, ki izrabijo varnostne sisteme brez pooblastil in/ali uporabljajo informacijsko komunikacijsko tehnologijo (običajno računalnike, telefone ali omrežja) za vlamljanje in izvajanje nelegalnih ali kriminalnih dejavnosti - vandalizma, zlorab kreditnih kartic, kraje identitete, piratstva ali drugih tipov ilegalnih dejavnosti.

Takšno razliko pozna tudi slovenski slovar informatike, ki navaja pojem heker kot "tehnično dobro podkovan računalniški zanesenjak" in pojem kreker kot "kdor vdira v tuje računalniške sisteme z namenom nepooblaščeno uporabljati podatke ali programe".

Zato je treba imenovati trenutno aktualne osumljence računalniškega kaznivega dejanja kot vdiralce oziroma krekerje.

V zadnjih desetletjih je mnogo tehnoloških pridobitev tudi rezultat fenomena hekerstva - osebni računalniki, internet, prosta programska oprema - zato je napačno, da se hekerja enači s kriminalci. Podobno kot bi kemika ali farmacevta enačili z zastrupljevalci in morilci.

Zavedamo se, da terminološka zmešnjava obstaja že dalj časa in ravno zato menimo, da je skrajni čas, da jo skupaj odpravimo. Zato vas lepo prosimo, da vsaj v prihodnje uporabljate pravilni izraz.

Matija Šuklje

koordinator FSFE, Fellowship skupina Slovenija, in sopodpisniki