Napačna trditev št. 1:

"Kot lastnik se je predstavil le Leo Oblak in povedal, da se studio v Žalcu zapira."

Trditev ne drži. Zaposlenim sem se predstavil že jeseni 2008 in jim povedal, da bo Radio Goldi samostojen medij, dokler bo posloval pozitivno. Studio v Žalcu se ne zapira, ampak se iščejo prostori, kjer bo strošek najema nižji. Trenutni stroški najema 200 kvadratnih metrov prostorov Radia Goldi poberejo 30 odstotkov vseh mesečnih prihodkov, kar je v zdajšnji situaciji absolutno previsok znesek. Zaposlenim je bilo jasno povedano, da se Radio Goldi ne ukinja.

Napačna trditev št. 2:

"Ta resničnost nam je vsem odvzela Radio Goldi."

Trditev ne drži. Radio Goldi ni bil nikomur odvzet. Radio Goldi še vedno oddaja vsak dan, 24 ur na dan. Zmanjšalo se je le število oddaj, z namenom sanacije poslovanja. Družba Infonet media, d.d., je svojimi posojili več kot dve leti pomagala Radiu Goldi. Letos pa smo se določili, da ne moremo več financirati poslovanja Radia Goldi, ki ustvarja izgubo in mu tudi ministrstvo za kulturo ni več pripravljeno namenjati sredstev.

Napačna trditev št. 3:

"Zakonski okviri pa so le baloni pravil, ki jih lahko vsak 'turbokapitalist' odvrže pod nebo."

V primeru Radia Goldi ni bil kršen noben zakon. Družba Infonet media, d.d., je od ministrstva za kulturo pridobila soglasje za nakup Radia Goldi. V poslovanje Radia Goldi se vse od nakupa leta 2008 do junija 2010 nismo vmešavali in smo zaposlenim pustili stoodstotno proste roke. V maju 2010 pa radio ni imel niti sredstev za plačilo DDV, kar je bil jasen znak, da bo treba poseči v poslovanje. Zaradi zagotavljanja poslovanja v okviru prihodkov, ki jih radio sam ustvari, smo bili primorani ukiniti nekatere oddaje.

Podobno kot v primeru Radia Robin smo za pomoč zaprosili tudi lokalno skupnost.

Leo Oblak, predsednik upravnega odbora in izvršni direktor družbe Infonet media, d.d.