Po drugi strani imajo pomorščaki, kuharji in natakarji večje možnosti, da umrejo zaradi alkoholizma, krojači in frizerji pa imajo devetkrat več možnosti, da umrejo zaradi virusa HIV oz. aidsa.

"Ta študija kaže, da obstaja velika razlika med skupinami poklicev in tveganjem, da bodo njihove smrti povezane s mamili ali alkoholom,“ pravi vodja raziskave dr. David Coggon z medicinskega raziskovalnega sveta v angleškem Southampton.

Čeprav po vsej verjetnosti med vzrokom smrti in poklicem ni neposredne povezave, Coggon pravi, da bi lahko študija, objavljena v publikaciji Occupational Medicine, vodila k novim oblikam preventivnih zdravstvenih metod. "Odkritja so pomembna, ker nam kažejo morebitne smernice za intervencije, s katerimi bi preprečevali bolezni in spodbujali zdrav način življenja. Delovno mesto je idealno okolje za preprečevanje razvoja različnih odvisnosti in za uveljavljanje posebnih politik, s katerimi bi izboljšali varnost in produktivnost ter pomagali zaposlenim,“ še dodaja Coggon.

Raziskovalci so analizirali vzroke smrti med moškimi in ženskami v starosti od 16 do 74 let. Preučevali so smrti, ki so se zgodile med letoma 1991 in 2000 na območju Anglije in Walesa.

Odkrili so, da pomorski trgovci pogosto umirajo zaradi ciroze jeter in drugih z alkoholom povezanih bolezni pa tudi zaradi nesreč, kot je denimo padec po stopnicah. Krojači in frizerji pogosteje umirajo zaradi aidsa, medtem ko zloraba mamil pogosto povzroči smrt pri slikarjih, dekoraterjih, zidarjih in krovcih.

„Čeprav morda ni tako očitno, je delovno mesto tudi ustrezno okolje za informiranje ljudi o spolnih praksah v sklopu splošnega vzpodbujanja bolj zdravega načina življenja,“ pravi dr. Olivia Carlton, predsednica britanskega združenja za medicino dela.