Žurnal ima 370.000 bralcev na izdajo, Vikend pa 350.000. Doseg nad 300.000 bralcev na izdajo imajo še brezplačnik Dobro jutro, Nedeljski dnevnik, priloga Pilot, priloga Ona, Slovenske novice ter priloga Delo in dom.

Najbolj bran dnevnik so Slovenske novice (305.000 bralcev na izdajo), tednik Nedeljski dnevnik (326.000 bralcev), mesečnik pa Ognjišče (225.000 bralcev).

Skupna branost je v zadnjem letu za dva odstotka višja kot v predhodnem obdobju. Seštevki dosegov so v primerjavi z letom 2009 višji, in sicer v kategorijah dnevniki za 1,3 odstotka, priloge za 2,6 odstotka, dvotedniki za 3,3 odstotka, mesečniki za 1,9 odstotka in brezplačniki za 5,9 odstotka, so sporočili iz Slovenske oglaševalske zbornice.

Pozitivni rezultat dopolnjuje ugotovitev, da je v zadnjem obdobju desetim izdajam branost značilno zrasla, le petim pa značilno padla, kar je pomemben obrat glede na zadnjih nekaj obdobij, ko je bilo to razmerje vedno v prid statistično značilnim padcem branosti, kažejo rezultati NRB, ki jo je pripravila družba Valicon.

Raziskava je zabeležila spremembo tudi pri poslušanosti radijskih postaj. Prvemu in drugemu programu Radia Slovenija, ki ju dnevno posluša 183.000 oz. 158.000 poslušalcev, se je približal Radio 1 s 145.000 poslušalci dnevno

Naročnik raziskave je Slovenska oglaševalska zbornica s svetom pristopnikov k NRB, izvajalec pa Valicon. Raziskava je potekala med 3. julijem 2009 in 2. julijem 2010 na vzorcu 6918 oseb, starimi od 10 do 75 let.