Vodoravno: 1. pogonski stroj, 5. znoj, 8. ptica roparica, 13. kosilo, 14. starogrški zakonodajalec in modrijan, 16. stanovanjski prostor, 17. pregovor, 18. mesto na Koroškem, 20. struja, 21. kratica za doktor, 22. pokrivajo oči, 23. vogal, 25. trdilnica, 26. hrib pri Beogradu, 30. na vojaški sili sloneče vladanje, 33. letni čas, 38. oblika glagola bosti, 39. ptič, 40. vojaška formacija, 42. up, 43. žensko ime, 44. obrtnik, 45. orodje voznika, 47. bolezen, 49. bukov plod, 51. vodna pregrada, 52. oblika pomožnega glagola, 53. poljedelsko orodje (množina), 54. dati oceno, 56. prav tak, 58. kratica za nomen nescio, 59. reka v Egiptu, 60. egipčanski bog sonca, 62. dokaz o neprisotnosti, 63. osebni zaimek, 64. pasja pasma, 65. nikalnica, 67. ne glasen, 68. kazalni zaimek, 70. reka v Rusiji, 71. kratica za sveti, 72. nasprotno od lačen, 73. osebni zaimek, 74. starinska oblika za in, 75. vprašalni zaimek 3. sklon, 77. prebivalec Ilirije, 78. domača žival (množina), 79. kratica Jugoslovanske armade, 80. mesto v Srbiji, 81. diplomatsko pismo, 83. Ober, 84. preprosto orožje, 86. znak za aluminij, 87. ribiška priprava, 88. junak iz ljudske povesti, 89. kurir, poslanec.

Navpično: 1. morebiti, 2. Avar, 3. panoga lahke atletike, 4. predlog, 5. fizkulturni časopis, 6. kratica za okrajni ljudski odbor, 7. breme, naloženo blago, 9. del voza, 10. geometrijski pojem, 11. obseg, 12. strežnik, 14. majhna sekira, 15. zanikati, 18. ne razbit, 19. kratica za cezarski, 22. otok v Jadranu, 24. kralj živali, 26. država v Afriki, 27. vprežne živali, 28. žensko ime, 29. kar, 30. vlažen, 31. ploskovna mera, 32. mogoč, 34. glavni števnik, 35. prislov in veznik, 36. angleški zunanji minister, 37. obvestilo, 39. kesanje, 41. kratica za dinar, 44. državnik, 45. oblika pomožnega glagola, 46. del glave, 47. vodna žival, 48. oziralni zaimek, 50. bolezen, 53. morski sesalec, 55. moško ime, 57. rije pod zemljo, 61. mesto v Grčiji, 63. zapreke, 66. glavni števnik, 69. ovoj, 71. vodopad, 73. pihajoča žuželka, 76. vrtne lope, 77. moško ime, 80. predlog, 82. ploskovna mera, 83. znak za aluminij, 85. oblika glagola jesti.