Kot so po sestanku sporočili iz kabineta predsednika vlade, so premier Pahor, minister Vlačič, Brankovič in Zajc spregovorili tudi o konferenci o logističnem holdingu, ki bo potekala konec poletja.

Na koncu sestanka so pregledali tudi sklepe nadzornega sveta Slovenskih železnic. Nadzorniki so na seji minuli petek posebno pozornost namenil poročilu poslovodstva družbe o poslovanju v prvih petih mesecih.

V tem obdobju so železnice izboljšale poslovanje in presegle načrte, saj so ustvarile 3,57 milijona evrov izgube iz poslovanja, kar je 5,4 milijona evrov bolje od načrtov. Čista izguba je znašala osem milijonov evrov, kar je 4,1 milijona evrov bolje od načrtov.

Kot so takrat ocenili nadzorniki, bo za zagotovitev dolgoročnega pozitivnega poslovanja nujno potrebno izvesti vse predvidene ukrepe, zlasti ukrepe za finančno prestrukturiranje in ukrepe, ki so že dogovorjeni in za katere je pristojna država. Nadzorni svet je zato sklenil, da bo o poročilu o zagotavljanju kapitalske ustreznosti in sprejetih sklepih obvestil usmerjevalni odbor za sanacijo železnic, ministrstvo za promet, ministrstvo za finance in premiera Pahorja.

Nadzorni svet se je seznanil tudi z odstopom Andreja Godca kot člana nadzornega sveta. Godec, ki je maja odstopil s položaja predsednika nadzornega sveta, je v odstopni izjavi med drugim zapisal, da ne more več učinkovito prispevati k sanaciji železnic.

Vodenje nadzornega sveta je nato prevzel Igor Zajec, med nadzorniki pa so še Branka Neffat, Bojan Brank, Bojan Rosi, Aleš Tavčar, Silvo Berdajs, Jože Pavšek in Nikola Kneževič.

Godec je peti član nadzornega sveta, ki je od februarja lani, ko so bili imenovani novi nadzorniki, odstopil. Poleg Godca so iz nadzornega sveta odšli še Tomaž Berločnik, Peter Kraljič, Borut Meh in Damjan Rak.