Na vprašanje, kje naj bi potemtakem moral iti, če na nasprotni strani ni kolesarske steze, mu je policist zabrusil, da bi moral iti okoli. Podoben odgovor smo dobili tudi s Policijske uprave Ljubljana: "V tej smeri obstaja več alternativnih poti, zato ni razloga, da bi se vozili po kolesarski stezi, namenjeni kolesarjem v smeri od Bavarskega dvora proti Šubičevi ulici". V primerih nevednosti kolesarji niso deležni kakršnih koli olajšav, saj je zanje varnost na prvem mestu, so še dodali.

Predsednik Ljubljanske kolesarske mreže (LKM) Gašper Žemva opozarja, da pri prebijanju skozi stranske ulice kolesar izgubi prednost, ki jo ima kolo kot najhitrejša možnost prevoza po mestnih ulicah, poleg tega pa naleti še na vrsto ovir. Če se tako, ker ne more mimo hotela Slon, preusmeri na Čopovo ulico in potem skozi prehod na Nazorjevo ulico, naleti na množico pešcev, ki se jim mora previdno izogibati.

Prelaganje odgovornosti z močnejših na šibkejše

Na LKM se zato zavzemajo, da bi bilo zakonsko dovoljeno kolesarjenje po avtobusnih stezah, kot je to urejeno v Veliki Britaniji, kar bi rešilo tudi problem v omenjenem primeru. Za zdaj velja zgolj, da se smejo kolesarji, kjer ni prometnih površin posebej zanje, voziti ob desnem robu vozišča v smeri vožnje. Kolesarje velja opomniti, da je zato bolje voziti po cesti kot po pločniku, kot to večinoma počnejo. Eno takšnih območij, kjer bi se morali tega držati, je na primer Zmajski most.

Od januarja do konca meseca junija so policisti kolesarjem podelili 897 kazni, lani v istem časovnem obdobju pa je bilo kolesarjev, ki so kršili prometne predpise 396. Gašper Žemva pravi, da je poleg poostrenega policijskega nadzora razlog za porast kršitev verjetno tudi povečano število kolesarjev. Zaradi slabe prehodnosti mestnega jedra z avtomobilom namreč vedno več ljudi sede na kolo, neurejena kolesarska infrastruktura pa posledično sproža takšno zmedo, da je v večini primerov kolesar najšibkejši udeleženec v prometu.

Kolesarji morajo imeti oči tudi na hrbtu in ob strani

"Kolesarji moramo imeti oči tako spredaj, na hrbtu in ob strani, saj večina voznikov ne pazi na kolesarje, prav tako na nas niso pozorni pešci," pravi 21-letna kolesarka Sanja, 51-letna Evgenija, ki se v mestno središče vedno odpravi na kolesu, pa pravi, da so največji problem tisti vozniki avtomobilov in pešci, ki niso na lastni koži izkusili težav, s katerimi se srečujejo kolesarji.

Avtomobilisti se na vse večje število kolesarjev počasi navajajo, posledično pa se izboljšuje tudi posluh zanje, vendar ne tako hitro, kot bi si želeli, meni Žemva. Ljubljanska občina se je na pobude LKM za izboljšavo kolesarske infrastrukture že odzvala in nekaj območij že uredila. Med drugim so predlagali ukinitev robnikov na začetkih in koncih kolesarskih stez, spremembo sistema klančin, opustitev količkov ob kolesarskih stezah, podaljšanje zelenih signalov v križiščih ter zimsko in spomladansko čiščenje stez. S temi ukrepi bi se zmanjšalo število nesreč in kršitev, so prepričani, s celovito kolesarsko strategijo pa naj bi Ljubljana do leta 2025 postala kolesarjem in pešcem eno najprijaznejših mest na svetu.