STO je imel, po našem vedenju, v tedanjem času sklenjeno pogodbo o opravljanju medijskih, informacijskih in drugih storitev z lokalno pravno osebo v Londonu (neke vrste turistična informacijska točka oziroma predstavništvo). Z njo je pogodbo prekinil. Veleposlaništvo v Londonu, ki se je že takrat zavedalo pomena gospodarskih in turističnopromocijskih aktivnosti v okviru nalog gospodarske diplomacije, je v skrbi, da Slovenija ne bi ostala brez turistične promocije v Združenem kraljestvu, in v dogovoru s STO kot dodatno zadolžitev in s posluhom za potrebe slovenskega turističnega gospodarstva prevzelo informacijsko-promocijske dejavnosti tudi za STO in slovensko turistično industrijo. Te aktivnosti je celo nadgradilo, v sodelovanju s STO, z organiziranjem številnih poslovnih konferenc in informacijskih dnevov.

Veleposlaništvo v Londonu je bilo prvo od vseh slovenskih veleposlaništev, ki je prevzelo navedene oblike turistične promocije v državi gostiteljici. Našemu zgledu so, kolikor vem, sledila še nekatera druga. Za svoje aktivnosti je veleposlaništvo prejelo pisne pohvale predstavnikov gospodarstva.

Ne vem sicer, kaj je tedaj ministrstvo za zunanje zadeve pojasnilo direktorju Picigi, res pa je, žal, da informacijske točke STO na veleposlaništvu tedaj fizično ni bilo mogoče vzpostaviti, saj velikost veleposlaništva, prostorska stiska in pomanjkanje pisarn tega žal niso dovoljevali. Torej je šlo, vsaj po našem vedenju, za čiste fizične (prostorske) in ne statusne omejitve. Zato sem danes zadovoljen, da je bilo to, kar smo na veleposlaništvu v Londonu skupaj s STO v korist našega gospodarstva v bistvu začeli graditi že pred leti, dopolnjeno lani, takoj ko je bilo prostorsko to mogoče - torej po ukinitvi urada vojaškega atašeja na veleposlaništvu, ko so se sprostili potrebni pisarniški prostori za konkretno fizično vzpostavitev info točke STO na veleposlaništvu.

Naj ponovno poudarim, da smo veleposlaništvo v Londonu in jaz sam kot tedanji vodja veleposlaništva s STO in neposredno z direktorjem Picigo vedno zelo dobro sodelovali, s številnimi konkretnimi rezultati v korist slovenskega gospodarstva in turistične industrije. Nenazadnje je delovanje v dobrobit slovenskemu gospodarstvu in turizmu osnovna naloga vsakega veleposlanika, za kar, vsaj tisti s posluhom za to, ne potrebujejo/mo (in nismo potrebovali) posebnih navodil.

Tako dobrega sodelovanja, kot smo ga imeli s STO in direktorjem Picigo na veleposlaništvu v Londonu, si še naprej želimo tudi na veleposlaništvu v Rimu.

Iztok Mirošič, veleposlanik, nekdanji vodja Veleposlaništva Republike Slovenije v Londonu in vodja Veleposlaništva Republike Slovenije v Rimu