Kot so sporočili iz inštitucije varuha človekovih pravic, zahteve aktivov novinarjev odpirajo relevantna in aktualna vprašanja novinarskega dela in njegove svobode, ki so pomembna z vidika izvajanja ustavne pravice svobode izražanja in pravice pridobivanja informacij javnega značaja.

Večina vprašanj iz zahteve aktivov novinarjev po oceni varuhinje terja skrbno tehtanje med svobodo novinarskega dela in pravico do obveščenosti na eni ter svobodo gospodarske dejavnosti na drugi strani. Dejavnost medijev ne more biti v celoti prepuščena svobodi gospodarske pobude in trga, zato zahteva določeno regulacijo, še bolj pa učinkovit nadzor, ki je zdaj šibka točka regulacije, so zapisali v sporočilu za javnost.

Inštitucija posebej podpira predlog za oblikovanje enotnega razsodišča za obravnavo skladnosti novinarskega dela z etičnim kodeksom. Podoben predlog je varuh sicer že večkrat podal tudi v svojem letnem poročilu državnemu zboru.

Aktivi novinarjev slovenskih medijskih hiš so predvčerajšnjim na ministrico za kulturo Majdo Širca in premierja Boruta Pahorja naslovili zahtevo po čimprejšnji zakonski ureditvi razmer v slovenskih medijih, saj so razmere po njihovem mnenju katastrofalne. Majda Širca in direktor direktorata za medije Vojko Stopar se bosta s predstavniki novinarjev sestala na delovnem pogovoru o novi medijski zakonodaji danes, Pahor pa v ponedeljek.