Po sklepu vlade s 1. julija se bo približno 800 državnih uslužbencev obeh omenjenih organov preselilo v prostore, ko bodo končani in ko bodo podpisane najemne pogodbe z državnim podjetjem DSU, prek katerega je vlada v prejšnjem mandatu mimo zakona o javnih naročilih začela z gradnjo te stavbe, za katero je MNZ v sedanjem mandatu zatrdil, da ni primerna za vselitev državotvorne institucije. Dela na tej stavbi so praktično ustavljena, državni DSU je v projekt vložil že 11,5 milijona evrov, skupna vrednost projekta pa je ocenjena na 87,9 milijona evrov v 20 letih. Problem bi zdaj rešili tako, da bi objekt za neprofitno najemnino najela ministrstvo za okolje in statistični urad, ki sta že zdaj naseljena v najetih prostorih.

Ministrstvo za javno upravo je v preteklih mesecih med državnimi organi iskalo tiste, katerih preselitev bi bila najbolj smiselna. Glede na v začetku julija sprejeti sklep vlade, se bodo vanj vselili ministrstvo za okolje, uprava za jedrsko varnost, inšpektorat za okolje in prostor ter ljubljanska območna enota tega inšpektorata. Prav tako pa se bo na Litostrojsko preselil statistični urad, ki je zdaj najemnik v dotrajanih prostorih na Parmovi ulici v Ljubljani. Državno podjetje DSU, ki bo po nakupu lastnik objekta, bo omenjenim organom za objekt na Litostrojski zaračunavalo neprofitno najemnino oziroma 14 evrov na kvadratni meter za vseh 23.816 kvadratnih metrov poslovne stavbe. Na ta način želijo mesečno zaslužiti dobrih 333.000 evrov.

Objekt, ki je bil grajen za potrebe notranjega ministrstva, je sicer v večjem delu neprimeren za pisarniške prostore, saj je delež površin, ki jih ni mogoče uporabiti za pisarne precej velik, ker gre za temne prostore, terase in komunikacije. Polovica objekta namreč nima sredinskega atrija, ki bi zagotavljal svetlobo prostorom v notranjosti objekta, saj je na polovici strehe objekta zgrajen heliodrom. Zaradi tega je ministrstvo za javno upravo ocenilo, da je selitev statističnega urada sem smiselna tudi zato, ker potrebuje precej arhivskih prostorov.

DSU se v tem času odloča, kako zaključiti investicijo. Direktor DSU Marjan Podgoršek pravi, da nikakor ne bodo šli prek načrtovane cene 57,5 milijona evrov (brez stroškov financiranja). Objekt je trenutno v podaljšani tretji gradbeni fazi. DSU bi ga lahko takšnega odkupil od izvajalca podjetja Imos ter poiskal novega izvajalca za dokončanje, ali z Imosom projekt izpeljal do konca ali pa ne storil nič in objekt pustil nedokončan.

Dokončne odločitve ni, čeprav se glede na načrte o selitvi okoljskega ministrstva in statističnega urada očitno nagibajo k dokončanju projekta.