Kot pojasnjuje predsednik uprave Merkurja Bojan Knuplež, revizija že poteka, za njo pa so se odločili, ker je KPMG umaknil svoje že izdelano mnenje. Revizorji KPMG želijo namreč preveriti nekatere medijsko izpostavljene posle (posojila Merfinu in družbi HTC Dva, ki je kupila več Merkurjevih trgovskih centrov), saj so v dvomih, ali so jim v Merkurju sploh posredovali točne podatke o lanskem poslovanju. Kot pravi Knuplež, želi revizor KPMG "ponovno oceniti, ali so bile informacije, na katerih je pripravil revizijsko mnenje, res točne".

Kako je lani poslovala Skupina Merkur, ki jo po novem poleg Knupleža vodijo še Blaž Pesjak, Rok Ponikvar in Uroš Zajc, ni znano. "Dokler letno poročilo ne bo javno objavljeno, podatkov o lanskem poslovanju ne razkrivamo," je bil kratek Knuplež, ki ni želel razkriti, niti kakšen je trenutni finančni položaj družbe, ki je zaradi prevelikega obsega dolgov v resnih težavah. Kot smo razkrili v Dnevniku, so se prihodki matične družbe Merkur lani znižali za skoraj 350 milijonov evrov, na vsega pol milijarde evrov, čisti dobiček pa prepolovil, na manj kot 14 milijonov evrov.

Po zamenjavi celotne uprave in nadzornega sveta pa je včeraj prišlo tudi do novih sprememb v lastništvu Merkurja. Merfin Merkurjevih menedžerjev je namreč Cestnemu podjetju Murska Sobota prodal 1,2 odstotka Merkurjevih delnic. CP Murska Sobota je v večinski lasti SGP Pomgrada Stanka Polaniča, ki je zgradil tudi Merkurjev trgovski center v Murski Soboti. Prav ta center pa utegne biti tudi razlog, zakaj je Skupina SGP Pomgrad vstopila v lastništvo Merkurja. S tako imenovanim tripartitnim dogovorom naj bi namreč Merfin z Merkurjevimi delnicami poplačal SGP Pomgrad in hkrati odplačal tudi manjši del posojil, ki jih je najel pri Merkurju. Koliko denarja je Merkur posodil Merfinu, sicer ni znano, saj bilance Merfina še niso bile javno objavljene.

matjaz.polanic@dnevnik.si