Izbirni postopek za izbiro primernih kandidatov za predsednika in namestnika izvede izbirna komisija, sestavljena iz petih članov. V izbirno komisijo po enega člana imenujejo vlada, ki je imenovala Katjo Filipčič, državni zbor je imenoval Dušana Kumra, neprofitne organizacije zasebnega sektorja s področja preprečevanja korupcije so imenovale Simono Habič, sodni svet Etelko Korpič Horvat, uradniški svet pa Polono Kovač.

Izbirna komisija preveri izpolnjevanje pogojev iz zakona ter oceni primernost kandidatov skladno z zakonom. Nato v 30 dneh posreduje predsedniku republike seznam kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje in so primerni za imenovanje. Predsednik izmed kandidatov imenuje predsednika komisije in dva namestnika predsednika komisije. V skladu z določbo in zakonom mora Türk komisijo imenovati do 8. septembra letos.

Dragu Kosu se mandat na čelu komisije za preprečevanje korupcije izteče konec septembra letos, funkcijo pa mora po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije opravljati do imenovanja novega predsednika. Predsednik komisije je imenovan za dobo šestih let, namestnika predsednika za dobo petih let, na svoje funkcije pa so lahko imenovani dvakrat zapored.

Po pisanju Večera se je na razpis prijavil nekdanji državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Goran Klemenčič, njegovi protikandidati pa niso znani. Klemenčiča so predsedniku republike že 20. maja predlagali Rajko Pirnat, Boštjan M. Zupančič in skupina predlagateljev s prvopodpisanim Jožetom P. Damijanom. Klemenčiča je s položaja državnega sekretarja po njegovi odstopni izjavi vlada razrešila 27. maja.