Komisija, ki jo vodi Drago Kos se je tako odločila, ko je izvedela za vsebino pisma, ki ga je gospodarski minister Matej Lahovnik poslal premieru Borutu Pahorju in v katerem ga prosi, naj mu pomaga razrešiti problem, da podjetja iz skupine Ultra sodelujejo na javnih razpisih in skušajo poslovati z državo, čeprav je minister Gregor Golobič "pomemben (več kot 5-odstoten) lastnik" te skupine.

Po mnenju Lahovnika je namreč sporno, da družba, "ki je v pomembni lasti člana vlade, sodeluje na javnih razpisih ministrstev in nenazadnje tudi družb v večinski posredni ali neposredni lasti države". "Težko je namreč verjeti, da omenjeno podjetje ali z njim povezana podjetja ne poskušajo izkoristiti položaja svojega pomembnega lastnika v vladi RS. Zato te prosim, da nastalo situacijo vzameš na znanje, kakor tudi mojo zaskrbljenost nad možnostjo konflikta interesov, ki bi v tem primeru lahko nastajal in ustrezno ukrepaš," piše Lahovnik Pahorju.

Sporno, če je lastništvo več kot 5-odstotno

Kosova komisija bo ocenila ravnanje vseh vpletenih, tudi ministrov, vključno s predsednikom vlade. A novi zakon o integriteti v javnem sektorju velja šele od 5. junija. Prej je veljal stari zakon, kjer je bila meja lastništva funkcionarjev v podjetjih, ki ne smejo poslovati z državo, 20 odstotkov in je šlo samo za neposredni delež.

Novi zakon pa pravi, da naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnem naročanju (na primer ministrstvo) ne smejo poslovati s subjekti (torej podjetji), v katerih je funkcionar, ki opravlja funkcijo pri naročniku (v tem primeru minister), član poslovodstva ali je neposredno ali posredno udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 5 odstotkov. Enaka prepoved velja tudi za podjetja, v katerih so solastniki v tem obsegu družinski člani funkcionarja. Glede nasprotja interesov pa zakon pravi, da mora biti uradna oseba pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne.

Gregor Golobič je včeraj vrnil udarec in javno dejal, da pismo obremenjuje prej Lahovnika kot njega, saj če Lahovnik prepoveduje poslovanje s katerimkoli podjetjem, sam krši več zakonov. Če se bo to nadaljevalo, se bo podjetje Margento R&D (ki je v lasti Ultre), ki zaposluje doktorje znanosti, preselilo v tujino, pravi Golobič in očita gospodarskemu ministru, da s čim takim ne bi smel biti zadovoljen.

Opozicija poziva k ukrepanju

V SDS so poudarili, da so že večkrat opozorili na prijavljanje Ultre na javne razpise, tudi prek poslanskih vprašanj, v SLS pa pričakujejo odziv premiera Boruta Pahorja na Lahovnikovo pismo. SNS pričakuje prepire znotraj koalicije.

V stranki Zares je možno slišati, da ne bodo vztrajali pri Lahovnikovem odhodu z ministrskega mesta, ocenjujejo namreč, da si Lahovnik želi, da bi v javnosti izpadel kot žrtev svojega načelnega ravnanja, torej da so ga zamenjali le zato, ker naj bi opozarjal na domnevno sporne posle Zares in njenih veljakov.

Pismo Lahovnika Pahorju glede Golobiča