Na mestni službi za razvojne projekte in naložbe so pojasnili, da bodo most lahko uradno odprli takoj po pridobitvi uporabnega dovoljenja, za kar je izvajalec že zadnji dan junija izpolnil pogoje iz zapisnika o tehničnem pregledu. Na mostu so namreč do takrat odpravili vse pomanjkljivosti oziroma končali dela (ograjo) ter ustrezna in manjkajoča dokazila o tem še 30. junija posredovali na pristojno izpostavo Center ljubljanske upravne enote.

Že prejšnji teden pa so na ograjo Mesarskega mostu postavili in pritrdili tudi bronaste odlitke manjših skulptur kiparja Jakova Brdarja, ki so tako kot njegova že prej postavljena skulptura človeškega telesa na granitnem podstavku ob izteku mostu na Petkovškovem nabrežju sestavni del izbranega projekta Mesarski most. V minulem tednu so Brdarjevi livarji iz komendske delavnice postavili na sredi mostu tudi njegovega Satirja, na peščevi površini med Plečnikovimi arkadami tržnice pred mostom pa njegovo skulpturo Adama in Eve. Tako kipar Brdar kot MOL pa sta poudarila, da bosta ti dve skulpturi, na mostu in ob njem, razstavljeni le začasno, v počastitev odprtja mostu.

V službi za razvojne projekte in naložbe MOL so še pojasnili, da bodo javno in pregledno predstavili končne stroške naložbe za postavitev Mesarskega mostu. Znano je, da bi morala izvajalca po sklenjeni pogodbi vsa dela končati že 23. aprila. Pri končnem poplačilu vseh izvedenih del na Mesarskem mostu bodo upoštevali pogodbena določila glede penalov za zamudo (slabih 15.000 evrov na dan) do dneva pridobitve uporabnega dovoljenja. Celotni stroški so bili ocenjeni na 3,2 milijona evrov, od tega izvajalska dela po pogodbi znašajo 2,9 milijona evrov.