Na javni razpis se lahko prijavijo delodajalci, ki imajo status društva v javnem interesu ali status humanitarne organizacije oziroma javnega podjetja na področju izobraževanja, imajo sedež v občini Litija, ki so bili zaposleni, za katere bodo sofinancirali zaposlitev, izbrani prek programov aktivne politike zaposlovanja Zavoda RS za zaposlovanje, ki so v tekočem letu izvajali najmanj pet različnih programov, ki jih ponujajo občanom Litije, in ki za kritje stroškov zaposlitve nimajo dovolj lastnih sredstev. Delodajalec bo tako na podlagi tega razpisa lahko pridobil subvencijo za kritje stroškov dela samo ene osebe, višina pa bo odvisna od števila delodajalcev, izbranih na razpisu. V primeru presežka odobrene subvencije nad stroški delodajalca bo razlika sredstev dodeljena drugim delodajalcem, prednost pa bodo imeli izvajalci programov za invalide. Razpisna dokumentacija je na spletni strani www.litija.si.