"Predlog z zaposlenimi še ni usklajen. Vir za poplačilo odpravnin je v večji meri v odprtih terjatvah in zalogah, ki jih mora likvidacijski upravitelj unovčiti," pravi Kocman. Po njegovih besedah bo sklep o prekinitvi delovnega razmerja prejelo največ 64 delavcev. To število se lahko še zmanjša, če se bo kdo od njih odločil za delo v družbi Beti Preja, kjer dela za zdaj ne manjka in je predvidenih 12 novih delovnih mest, v glavnem v proizvodnji, nekaj pa tudi v strokovnih službah. Prva skupina 28 delavcev iz Pletiv naj bi brez dela ostala 19. julija, druga skupina, v kateri je 36 delavcev, pa 31. avgusta. V Pletivih jih nato ostane še 25, saj naj bi bilo dela na področju tehničnih pletiv za zdaj še dovolj.

Ob tem Kocman poudarja, da se v Beti soočajo z velikimi likvidnostnimi težavami, ki so posledica plačilne nediscipline na trgu, zmanjšanja realizacije v maloprodaji in pri prodaji pletiv ter manjše podpore bank pri zagotavljanju potrebnih finančnih sredstev. Beti je te dni objavila tudi ponudbo za prodajo nepremičnin na Hrvaškem in prostorov nekdanjih družb na lokaciji v Metliki. Del kupnin bi po Kocmanovih besedah "vsekakor pripomogel k hitrejšemu pokrivanju naših obveznosti, med njimi tudi za odpravnine in regres, vsekakor pa tudi za nakup surovin za proizvodnjo preje". V tem segmentu namreč beležijo 30-odstotno povečanje naročil.