Med 35 pedagoškimi delavci jih je na fakulteti s pogodbo o zaposlitvi trenutno zaposlenih 14, polovica matično na fakulteti. S pogodbo za nedoločen čas s tretjinsko delovno obveznostjo je zaposlena ena oseba. Devet jih ima s fakulteto sklenjeno avtorsko pogodbo, sedem dopolnilno pogodbo, pet pa podjemno pogodbo.

Dekanja Vesna Mikolič poudarja, da večina omenjenih pedagoških delavcev ni opravljala polne delovne obveznosti, pač pa da se je ta pri gibala med 20 in 30 odstotki. Od 35 pedagoških delavcev jih 10 ostaja zaposlenih na drugih članicah univerze, dodaja.

Rektor Univerze na Primorskem Rado Bohinc naj bi Mikoličevi pisno pojasnil, da se o možnostih prekinitve delovnih razmerij pedagoškim delavcem do zdaj niso izrekali ter da ti ukrepi nimajo podlage v usmeritvah za racionalizacijo. Pač pa se med usmeritvami med drugim omenja možnost cikličnega izvajanja predmetov, uvedbo dvopredmetnih in pedagoških programov, zmanjševanje števila kontaktnih ur in njihova nadomestitev z drugimi oblikami izobraževalnega dela.

Po navedbah Mikoličeve je fakulteta vse usmeritve rektorja pri obstoječem kadrovskem načrtu v glavnem že upoštevala. "Na vseh oddelkih, razen na oddelku za medijske študije in oddelku za uporabno jezikoslovje, je zaradi upoštevanja teh usmeritev prišlo do znižanja delovnih obveznosti in zato nemožnosti zagotavljanja dela," pojasnjuje.

Ciklično izvajanje predmetov je po njenih besedah že v veljavi na programu Filozofija, z letošnjim letom se mu bodo pridružili še drugi. "To pomeni, da je del zmanjšanja kadrov že povezan s tem ukrepom," meni.

FHŠ je bila v proces krčenja kadra prisiljena in bi se mu zelo rada odpovedala, če bi ji finančno stanje to omogočalo, še poudarja dekanja. Sicer priznava, da je na fakulteti sodelovalo več zunanjih sodelavcev ali sodelavcev, zaposlenih za krajši delovni čas od polnega, kot je to v navadi na starejših sorodnih fakultetah. Med razlogi za to vidi velik obseg izbirnih predmetov, ki jih je fakulteta zdaj prisiljena oklestiti.

Na univerzi na vprašanje, ali Mikoličeva še uživa podporo vodstva, odgovarjajo, da ob upoštevanju sprejetih usmeritev za racionalizacijo in ob vzpostavitvi načina vodenja, ki bo omogočil finančno stabilnost članice, ni razloga, da je ne bi.

Skupina štirih asistentov, s katerimi fakulteta prihodnje leto ne bo podaljšala pogodb, je v ponedeljek javno opozorila na pričakovano zmanjševanje števila zaposlenih. Po njihovem mnenju se v ozadju racionalizacije izvajajo arbitrarne prekinitve delovnih razmerij oziroma kadrovska čistka. Razloge za nepodaljšanje pogodb gre po njihovem deloma iskati v podpori, ki so jo nekateri od njih izkazali kritično mislečim študentom ter profesorjem.