Največkrat je bil pohvaljen radijski program, največ pritožb pa je bila deležna televizijska oddaja Odmevi. Molkova je dejala, da so pomembne pritožbe zaradi načina izbire gostov v informativnih oddajah, predvsem v Odmevih. Gledalce moti, da so gostje izbrani po načelu politične delitve in da posamezni komentatorji nastopajo prepogosto, zaradi obojega pa so njihovi odgovori predvidljivi. Tej kritiki se je pridružila tudi Molkova, ki v tem smislu pričakuje večjo raznovrstnost. Opozorila je še, da so določeni voditelji politično pristranski.

Odgovorni urednik informativnega programa Rajko Gerič je včeraj dejal, da se mu zdijo argumenti, ki jih je izpostavila Molkova, "smešni". "Oddaja Odmevi je koncipirana tako, da v studiu poteka dialog različnih mnenj," je dejal. "Odmevi nimajo ambicije, da bi bili akademska oddaja, v kateri bi vsi gostje razpravljali na enak način. Morda bi potem res bolje obdelali kakšno temo, vendar je za nas pomembno to, da sledimo aktualnim dnevnim dogodkom in da povabimo goste, ki lahko o določeni temi tisti dan največ povedo." Na očitke o politični pristranskosti voditeljev se je Gerič odzval s pripombo, da je Molkova pred časom merila čas govorjenja posameznih gostov, vendar na tak način ni mogoče meriti pristranskosti, saj ni pomembno, koliko časa gost govori, ampak kaj pove. Molkova je sicer dejala, da je merjenje časa nastopanja zgolj ena od metod za ugotavljanje ustreznosti programa, ki pa ni odločilna.

Medijska strokovnjakinja, profesorica dr. Suzana Žilič Fišer z Univerze v Mariboru, je ob tem dejala, da je predvidljivost gostov povezana s predvidljivostjo tem, ki jih obravnavajo TVS in drugi mediji. "Pojavljata se predvsem gospodarstvo in notranja politika, zato so gostje zoženi na določen segment strokovnjakov," je dejala. Opozorila je še, da "obstaja peščica strokovnjakov, ki vidijo svojo priložnost v izpostavljanju na televiziji". Tako je način obravnavanja tem povezan s kulturnim prostorom, v katerem živimo, pravi Žilič-Fišerjeva.

"Gesta levih in desnih stolčkov je natanko korak v politizacijo javnega servisa - namesto da bi se o temi pogovarjali strokovno in v globino, (avtorji oddaj) iščejo leve in desne politične komentatorje, novinarje ali publiciste in celo predvidevajo, kaj bo kdo rekel, da bo na koncu resnica obeh strani enaka ničli - kot da bi morala biti," se je na očitke gledalcev o politični razdeljenosti gostov navezal dr. Boris Vezjak s filozofske in pedagoške fakultete v Mariboru. Dejal je še, da na TVS "ne ponujajo političnih komentatorjev, pristranskih ali ne, temveč politične agitatorje". Pošteno je treba priznati, da to velja za vse medije, je dodal.