Visočnik je danes na jutranjem zboru zdravnikov v UKC Ljubljana namreč dejal, da je vodstvo UKC Ljubljana "takoj, ko je glavni odbor Fidesa sprejel sklep o zbiranju preklicev soglasij za delo preko polnega delovnega časa, vodstvo vodjem oddelkov naročilo, da jih morajo dnevno obveščati o številu in tudi poimensko o zdravnikih, ki so podpisali izjave. Zagrozili so tudi, da tisti, ki bi preklicali soglasja, ne bodo dobili dovoljenja za delo pri drugih delodajalcih". Ob tem je dodal, da niso vedeli, da je Fides že na glavnem odboru sprejel priporočilo vsem članom, naj v času preklica soglasij delajo izključno v matičnih ustanovah.

"Če zaposleni s soglasjem vodstva izven rednega delovnega časa delajo pri drugih delodajalcih, je drugačno razporejanje dela, ki omogoča 24-urno neprekinjeno zdravstveno varstvo, onemogočeno. Samo iz tega razloga je strokovna direktorica obvestila predstojnike, da istočasno ne bo mogoče uskladiti preklica soglasja za delo izven rednega delovnega časa pri matičnem delodajalcu in soglasja za delo pri drugem delodajalcu in jih tudi prosila, naj sporočajo, koliko zdravnikov je umaknilo soglasje za delo izven rednega delovnega časa," pojasnjujejo v vodstvu zavoda.

Poudarjajo še, da so predstojniki dolžni organizirati delo v okviru svoje organizacijske enote in morajo zato vedeti, koliko kadra imajo na razpolago.

Visočnik je danes zdravnike opozoril tudi na spremembe v sistemu obračunavanja zdravniškega dela v hiši, ki pa ga po njegovih besedah nihče ne pozna, niti poslovni direktorji ali kadrovska služba.

Vodstvo zavoda v zvezi s tem pojasnjuje, da so posamezne organizacijske enote v prizadevanjih za zmanjševanje stroškov dela in iskanje notranjih rezerv organizirale delo tako, da v skladu s pravilnikom o delovnem času dežurstvo poteka od 20. ure dalje in da gredo dežurni zdravniki in medicinske sestre po dežurstvu domov. Na ta način naj bi bilo delo tudi obračunano. "Torej se sistem obračunavanja zdravniškega dela ni spremenil in je v skladu z veljavnim pravilnikom," dodajajo.

Poudarjajo še, da že od jeseni lani skušajo v sodelovanju z zaposlenimi iskati rešitve in notranje rezerve, da bi zagotovili kakovostno zdravstveno oskrbo bolnikov brez zmanjševanja dostopnosti oz. pravic bolnikov in brez zmanjševanja plač zaposlenih.

Vodstvo zdravniškega sindikata Fides je danes v UKC Ljubljana zdravnike seznanilo z nastalim položajem na področju plačevanja dežurnega dela v javnem sektorju. Predsednik Fidesa Konrad Kuštrin je ob tem ocenil, da bo jesen, ki se obeta, "huda, trda in ključna za status zdravniškega poklica na splošno.

Konrad Kuštrin napoveduje trdo in hudo sindikalno jesen za zdravnike: Pokazati moramo, kam spadamo, med hlapce oblasti ali zdravnike

"Zdravniki, ne glede na položaj, bodo morali pokazati, kam spadajo - ali so hlapci neke politične oblasti, ali zdravniki," je danes dejal Kuštrin.

Zdravnikom je pojasnil, da vlada njihovih argumentov za umik predlaganih znižanj plačevanja dežurstev ne upošteva in je šla z novelo zakona o sistemu plač v javnem sektorju naprej "na silo". "Nove zgodbe, ki so zdramile tudi druge sindikate, so še bolj zanimive. Predlagajo namreč, da se odprava nesorazmerij med plačami v javnem sektorju sploh ne uresniči, da ne bo več napredovanj in stimulacij... To pelje nazaj v obdobje samoupravljanja," pravi Kuštrin.

Sindikalist v UKC Ljubljana Božidar Visočnik pa je danes opozoril, da je vodstvo UKC Ljubljana zdravnike, zaposlene na kliniki, začelo šikanirati. "Takoj, ko je glavni odbor Fidesa sprejel sklep o zbiranju preklicev soglasij za delo preko polnega delovnega časa, je vodstvo vodjem oddelkov naročilo, da jih morajo dnevno obveščati o številu in tudi poimensko o zdravnikih, ki so podpisali izjave. Zagrozili so tudi, da tisti, ki bi preklicali soglasja, ne bodo dobili dovoljenja za delo pri drugih delodajalcih," je dejal Visočnik. Ob tem je dodal, da niso vedeli, da je Fides že na glavnem odboru sprejel priporočilo vsem članom, naj v času preklica soglasij delajo izključno v matičnih ustanovah.

"Novi predlogi, ki jih je dala vlada, pomenijo zamrznitev vseh pravic in vrnitev na neko obdobje samoupravnega socializma, kjer je treba vsakemu, ki izstopi iz nizkega povprečja, glavo vsaj umazati, če že ne odrezati," pravi Kuštrin.

Zdravniki so obravnavani diskriminatorno, je danes dejal Kuštrin in v potrditev svoje trditve izpostavil, da je ministrstvo za šolstvo pred kratkim predlagalo povečanje letne kvote ur s 700 na 760 ur, a je ta predlog tudi na hitro umaknilo. "Toliko jih nekateri zdravniki naredimo v dveh mesecih in zaradi tega ga bodo še križali. Tako je stanje v državi," je dejal Kuštrin.

Podpredsednik Fidesa Damjan Polh je danes zdravnikom pojasnil, da jih po zmanjševanju dodatkov za nočno, nedeljsko in praznično delo ter uvedbi dežurnih delovnih mest zdaj čaka še "vsesplošno znižanje plač za pet odstotkov, za drugo leto pa napovedujejo ukinitev vseh pravic, kot so napredovanja, stimulacije, regresi in podobno. To bo črn scenarij za vse zaposlene v javnem sektorju", je ocenil Polh.

Visočnik je danes zdravnike UKC Ljubljana opozoril tudi na spremembe v sistemu obračunavanja zdravniškega dela v hiši, ki pa ga po njegovih besedah nihče ne pozna, niti poslovni direktorji ali kadrovska služba.

Lotili so se zdravnikov, populacije, ki nas je najmanj. Prepričan sem, da je za tem politični motiv. Smo politično popolnoma neodvisna skupina, ki zna še razmišljati s svojo glavo. Po besedah Kuštrina je dobil namige, naj zdravništvo zahteva izločitev iz sistema javnih uslužbencev. "Mi bomo čakali, da nas vzamejo iz javnega sektorja in potem bomo postavili ceno. Tudi izstop iz javnega sektorja bo imel svojo ceno," pravi Kuštrin.

Zdravniki so danes v razpravi opozorili na nekatere nepravičnosti v sedanjem sistemu, na primer na to, da plačujejo prispevke v pokojninsko blagajno tudi od svojih nadur, se jim pa nadure ne štejejo v pokojninsko dobo. "Plačujemo še en davek," je dejal Kuštrin, ki pravi, da v drugih državah ni tako. Dodal je še, da ni politične volje, da bi se to spremenilo.