Darovanje popkovnične krvi lahko rešuje življenja, tako kot krvodajalstvo, a ljudje se tega še vedno premalo zavedajo in tudi mnogi starši, ki se pred porodom odločijo za to možnost, to storijo iz morebitne bodoče osebne koristi, ne iz altruizma, pravi direktor oddelka za preskrbo s krvjo pri Zavodu za transfuzijsko medicino Dragoslav Domanović.

Tako se je na primer od sredine leta 2008 do konca 2009 za darovanje popkovnične krvi na zavodu prijavilo 1653 bodočih staršev, odvzem pa so dejansko opravili pri 1220 novorojenčkih, pravi Domanović. Samo v ljubljanski porodnišnici so lani opravili 6603 porode, babice pa so opravile 563 odvzemov popkovnične krvi za shranjevanje, tako v javno kot zasebne banke.

Financiranje zaenkrat iz lastnih sredstev

Domanović sicer pojasnjuje, da za zdaj javno banko popkovnične krvi financirajo iz lastnih sredstev zavoda, namenskega denarja za ta projekt pa iz zdravstvene blagajne ne dobivajo. Zato možnosti darovanja v javno banko tudi ne oglašujejo pretirano. Po besedah Domanovića je postopek za odobritev financiranja javne banke popkovnične krvi v teku.

Popkovnično kri je mogoče shranjevati v javnih, neprofitnih bankah popkovnične krvi - to je "altruistično dejanje" za zdravljenje anonimnega prejemnika kjerkoli v svetu, kar se imenuje alogenična presaditev - in v zasebnih. Slednje so profitne in za ustrezno plačilo shranjujejo popkovnično kri, ki je namenjena izključno za zasebno uporabo pri otroku, ki je njen lastnik, to je za t.i. avtologno presaditev.

Verjetnost, da bo oseba potrebovala shranjeno lastno popkovnično kri za zdravljenje v prvih 20 letih življenja je izredno majhna in znaša od 0,001 odstotka do 0,04 odstotka, je v predavanju za pediatre na nedavnih Derčevih dnevih opozoril Rajić.

Nekatere bolezni ozdravljive le z darovano krvjo druge osebe

Rajić je na Derčevih dnevih opozoril med drugim, da nekatere zasebne banke v svojih predstavitvah objavljajo sezname bolezni, "ki jih lahko zdravimo z matičnimi celicami", vključno z genetskimi, presnovnimi, imunskimi ter onkološkimi bolezni. Večina teh bolezni pa je ozdravljiva le z alogenično presaditvijo - torej le z darovano krvjo druge osebe.

Poleg tega večina profitnih bank na svojih seznamih našteva tudi bolezni, ki se jih bo morda dalo zdraviti v prihodnosti z matičnimi celicami z doslej še nepopolno razvitimi metodami regenerativne medicine, še ugotavlja Rajić.

Izpostavlja tudi, da je zasebno bančništvo popkovnične krvi v nekaterih državah prepovedano, na primer v Španiji in Italiji. Evropski svet je po navedbah Rajića v zvezi s tem zavzel stališče, da države članice in njihovi zdravstveni sistemi ne bi smeli podpirati darovanje za avtologno uporabo in ustanovitev bank popkovnične krvi za avtologno uporabo.

Bodoči starši o tej temi premalo informirani

Skupina za presajanje krvotvornih matičnih celic pri UKC Ljubljana, katere član je tudi Rajić, je zato pripravila priporočila o shranjevanju in uporabi popkovnične krvi, v katerih je povzela priporočila Evropskega sveta. V njih med drugim opozarjajo, da bodoči starši pri nas premalo poznajo možnost darovanja popkovnične krvi v javno banko na Zavodu za transfuzijsko medicino.

Poudarjajo, da je treba bodoče starše spodbujati k darovanju popkovnične krvi lastnega novorojenčka za shranjevanje v javni banki popkovnične krvi. Ne priporočajo rutinskega shranjevanja popkovnične krvi novorojenčka za lastno uporabo v prihodnosti, shranjevanje popkovnične krvi za družinske člane pa priporočajo le pri novorojenčkih, ki imajo brata ali sestro z boleznijo, ki se lahko zdravi s presajanjem krvotvornih matičnih celic.

Poleg tega v skupini opozarjajo, da morajo biti bodočim staršem dostopne točne in popolne informacije o zbiranju in shranjevanju popkovnične krvi za pomoč pri odločitvi. "Starša, ki se odločita za shranjevanje popkovnične krvi lastnega otroka v privatni banki popkovnične krvi, naj natančno prebereta in preučita pogodbo in finančne odgovornosti in se informirata o standardih kakovosti, povprečni vsebnosti celic v shranjenih enotah popkovnične krvi ter o akreditaciji banke popkovnične krvi," še svetuje skupina.

Krvotvorne matične celice so celice, ki se uporabljajo za zdravljenje različnih genetskih, hematoloških, imunskih, presnovnih in onkoloških bolezni. Viri krvotvornih matičnih celic so lahko popkovnična kri, kostni mozeg ali periferne krvotvorne matične celice.