Vlogo za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice lahko vložite na kateri koli upravni enoti. Pri tem je v uničenje treba predložiti star osebni dokument. Na MNZ svetujejo, da vlogo za izdajo novega dokumenta vložite vsaj 14 dni pred začetkom potovanja.

Za potovanje mladoletnih posebno dovoljenje zakonitega zastopnika za prehod meje ni več potrebno. Edina izjema velja za mejo z Bosno in Hercegovino, saj njihovi mejni organi poleg veljavnega potovalnega dokumenta zahtevajo še soglasje zakonitega zastopnika. Obrazec soglasja lahko zakoniti zastopniki pridobijo na upravnih enotah ali na spletni strani ministrstva za zunanje zadeve.

Nazadnje pa na MNZ še poudarjajo, da je potrebno s potnim listom in osebno izkaznico ravnati skrbno. V primeru izgube ali kraje je vsak državljan slednje dolžan čim hitreje naznaniti, najkasneje v roku osmih dni (oziroma v roku osmih dni po prihodu v Slovenijo) na kateri koli upravni enoti.

V tujini se je ob izgubi potovalnega dokumenta najpametneje čim prej obrniti na diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije, kjer lahko opravite tudi naznanitev izgube listine. Za vrnitev domov vam bodo izdali potni list za vrnitev.