Vseeno pa podrobnejši statistični pregled nakazuje, da še kako držijo besede policijskih sindikalistov, ki opozarjajo, da poklic policista ni privlačen oziroma da je nezanimiv. Od leta 2005 pa do danes je policijsko zavetje zapustilo 1730 policistov in kriminalistov, medtem ko je službo v policiji v istem obdobju dobilo 1496 posameznikov. Primanjkljaj je očiten in bi bil še mnogo večji, če ne bi upoštevali letošnjega leta, odkar je država bogatejša za 204 nove policiste, medtem ko je službo drugje poiskalo le 49 policistov.

Pregled plačnega sistema znova pritrjuje opozorilom sindikalistov, ki glavni razlog nezanimanja za policijsko delo vidijo predvsem v nizki izhodiščni plači in premalo stimulativnem sistemu nagrajevanja. Večji del zaposlenih policistov je v tem trenutku namreč uvrščen v nižje plačilne razrede. Še posebej izstopa plača 354 pripravnikov, ki sodijo v 15. plačni razred in si mesečno brez dodatkov prislužijo vsega 819,06 evra bruto plače. Velika večina zaposlenih ima izhodiščno bruto plačo nižjo od povprečne v Sloveniji, ki je aprila po začasnih podatkih statističnega urada znašala 1483,44 evra. Kar 6169 od vseh 7933 policistov je uvrščenih v plačne razrede, ki jim zagotavljajo nižjo izhodiščno plačo, kot jo prejme povprečen zaposleni Slovenec.

"Poklic policista je nedvomno podcenjen glede na primerljiva dela," pravi podpredsednik policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič, ki ob tem opozarja, da je večini policistov priznana peta stopnja izobrazbe, čeprav morajo za zaposlitev v policiji ob tem pogoju opraviti tudi enoinpolletno usposabljanje. "Povprečno slovensko plačo policistu zagotavlja uvrstitev v 31. ali 32. plačni razred, ki ga večina policistov doseže šele ob koncu svoje kariere," dodaja Uroševič.

V policijskem sindikatu se bojijo, da bodo odhodi iz policijskih vrst znova precej bolj pogosti, ko bosta Slovenija in svet prebrodila finančno in gospodarsko krizo. Med policisti namreč najdemo ženske in moške s prenekatero vrsto izobrazbe. "Pred časom sem primerjal dohodke dveh, ki sta končala srednjo kemijsko šolo. Tisti, ki se je zaposlil pri enem od farmacevtskih podjetij, je imel po dveh letih kar za 30 odstotkov višjo plačo od svojega kolega, ki je izbral policijo," na neskladja opozarja Uroševič.

Sindikalisti menijo, da je prav povprečna plača tista kritična točka, ki lahko prepreči množične odhode iz policijskih vrst v prihodnosti. "Ko se bo dvigovala povprečna plača, se mora povišati tudi plača policistov. V nasprotnem primeru bodo mnogi iskali boljše rešitve," je prepričan Uroševič.