Kot je po sestanku z vodstvom bolnišnice pojasnil Pahor, so bile povod za njegov obisk težave v zvezi z vodenjem ustanove. "Želel bi si, da bi najin obisk pripomogel, da se končajo velike besede o dvomih v vodstvu, da se temu vodstvu do imenovanja novega pomaga in da se potem izbere vodstvo z ambicijo in zaupanjem," je dejal Pahor.

"Od novega vodstva pričakujemo, da bo kot skrben gospodar izvedlo vse potrebne ukrepe za to, da ne bo več tekočih izgub, da bomo počasi sanirali zastarele dolgove in da bo to ustanova, ki bo imela dober produkt, torej zadovoljnega bolnika," je še dejal.

Minister za zdravje Dorijan Marušič je potrdil, da bodo čim prej izvedli nov razpis za direktorja, potem ko je prejšnji kandidat Boštjan Aver odstopil od kandidature. "Prepričan sem, da bi tu lahko našli nekoga, ki bi kompetentno vodil bolnišnico," je dejal Marušič.

O konkretnih imenih morebitnih kandidatov se Marušič ni izrekel. Kot je dejal, je pomembnejši od imen pogum, ki ga morajo imeti kandidati za vodenje ustanove v kriznih časih. Pahor pa je potrdil, da je Dernič tudi kandidat, da vodenje bolnišnice nadaljuje kot direktor. Ali je sposoben za vodenje ustanove, bo Dernič po Pahorjevem mnenju moral dokazati v prihodnjih štirih mesecih, ko bo opravljal funkcijo v. d. direktorja.

Dolg bolnišnice se je v lanskem letu zaradi državne pomoči iz 10 milijonov evrov zmanjšal na 6,5 milijona evrov, je še dejal Pahor. Negativno je tudi tekoče poslovanje, zato od novega vodje pričakuje, da bo v prihodnjih štirih mesecih, kolikor naj bi trajal njegov mandat, ravnal "kot skrben gospodar".

Sicer pa bi SBI z ustrezno specializacijo določenih aktivnosti v prihodnje lahko igrala pomembno vlogo v medregijskem prostoru, za bolnike iz hrvaške Istre in italijanske Furlanije Julijske krajine. Vlada bo bolnišnici pomagala, kolikor je v njeni moči, in sicer tudi z investicijami v opremo iz sredstev EU.

Po besedah Marušiča bo treba najprej odkriti razloge za izgube iz tekočega poslovanja in se potem lotiti starih dolgov. K izboljšanju poslovanja bo Marušičevem prispevala tudi energetska sanacija in ostale investicije, ki se jih bodo lotili.

Prvi ukrep za dosego stabilnega poslovanja je po Derničevih besedah zagotovitev izvajanja letnega programa, ki je že opredeljen. Kot je pojasnil, v preteklih treh oziroma štirih mesecih niso izvajali invazivne diagnostike bolnikov s srčno žilnimi bolezni. Vzroke za to vidi Dernič predvsem v težavah s komunikacijo med prejšnjim v. d. direktorja bolnišnice Antonom Kranjcem in vodstvom srčnega centra Medicor, ki sicer domuje v prostorih bolnišnice.