Čeprav je evtanazija v Belgiji legalna, je urejena s strogimi pravili in naj bi bila izvajana le s strani zdravnikov in s privolitvijo pacienta. Priznanja medicinskega osebja pa zbujajo strah tudi v Veliki Britaniji. Od legalizacije evtanazije pred osmimi leti v Belgiji evtanazija zdaj predstavlja 2% vseh smrti – to je približno dva tisoč na leto.

Kar petina medicinskih sester pa je priznala vpletenost v pomoč pri smrti pacienta. Toda skoraj polovica je priznala, da za to niso imele soglasja. „Medicinske sestre v naši raziskavi so delovale zunaj pravnega reda svojega poklica“, so dejali avtorji poročila. Dodajajo pa še, da je veliko medicinskega osebja vseeno delovalo v skladu z željami svojih pacientov, „čeprav to ni bilo izrecno zahtevano.“

Dr. Peter Saunders, ki v Veliki Britaniji vodi kampanjo proti usmrtitvam, je dejal: „Kadar postavimo pravila, moramo vedeti, da jih bodo ljudje vedno kršili. Enkrat, ko evtanazijo legaliziramo, bo vedno prihajalo tudi do takšnih dejanj.“