Srečanje je potekalo v znamenju proceduralnih zapletov, zato izvedenca medicinske stroke, enega od treh zdravnikov ljubljanske medicinske fakultete, ki so spisali izvedensko mnenje o Megličevih fizičnih in psihičnih poškodbah, sploh niso zaslišali. Slišati je bilo več predlogov, in sicer, da bi pravdni postopek prekinili, da bi poslej miroval, omenili pa so tudi ponoven poskus poravnave med strankama. Gre za to, da se je na sodišču pred kratkim začel tudi zapuščinski postopek po Baričeviču, v okviru tega pa zakonita dediča dediščine še nista sprejela. Ker imata vso pravico, da se ji do konca zapuščinskega postopka odpovesta, sploh ni nujno, da bosta na koncu v Megličevi pravdi nastopala kot toženi stranki. Če bi se dediščini odpovedala, bi na njuno mesto vstopila država oziroma v njenem imenu državni pravobranilec.

Njuna odločitev je v veliki meri odvisna od tega, na kakšno vrednost bo ocenjena zapuščina. S tem se v zapuščinskem postopku že ukvarja izvedenec, ki ocenjuje vrednosti Baričevičevih nepremičnin (na varčevalnih računih ni imel ničesar). Dolgove je prijavilo veliko upnikov (tudi Meglič) in vprašanje je, koliko denarja, če sploh, bo po njihovem poplačilu sploh ostalo. Seveda pa dediča odgovarjata le za dolgove do višine vrednosti podedovanega premoženja.

Zakonjšek se je včeraj vprašal o smotrnosti neprekinjenega nadaljevanja pravde, češ da bi potem morali tudi v tem postopku z izvedencem ocenjevati vrednost zapuščine. Sodnica Mojca Lobnik se glede nadaljevanja postopka še ni natančno odločila. "Pogojev za prekinitev postopka ni, bi ga bilo pa zaradi smotrnosti morda vendarle treba prekiniti zaradi rešitve vprašanja vrednosti zapuščine," je pojasnila. Dogovorili so se, da se bodo ponovno srečali 14. septembra. Do takrat bo medicinski izvedenec dopolnil svoje mnenje, upoštevajoč najnovejše Megličeve zdravniške izvide. Njegovo zdravljenje namreč še vedno ni zaključeno.