Še lani je Perles vodil Aleksander Haltak, poleti je bilo kar 93 od 230 zaposlenih na čakanju in so dobivali 85-odstotno plačo. Sedem mesecev je podjetje vodil Jure Smole, v začetku maja pa ga je zamenjal Bojan Gantar. Kot je povedal sindikalist Miro Peternelj, je zdaj v podjetju zaposlenih še 207 ljudi. "Nekaj je bilo tako imenovanega mehkega odpuščanja, nekaj pa tudi povsem navadnih prekinitev dela. Tudi po svetu smo zaprli precej hčerinskih podjetij. Zdaj spet potekajo pogovori o novem valu odpuščanja, menda nas je še vsaj 15 preveč, prav toliko naj bi jih šlo na čakanje. Plače so sicer redne, nekoliko so nam jih povišali, pogovarjamo se o regresu," je dejal Miro Peternelj. Kot je njemu znano, ima podjetje sicer dovolj naročil, a jih težko izpolnijo, saj zaradi finančne nediscipline nimajo denarja za nakup materiala.

Vse te informacije ter poslovne rezultate in načrte za letos smo želeli preveriti tudi pri novem direktorju Bojanu Gantarju, a so nas napotili na tiskovno predstavnico matične družbe Hidria Heleno Pregelj Tušar, ki pa ni odgovorila na nobeno od zastavljenih vprašanj glede poslovanja in gibanja števila zaposlenih. Potrdila je le, da poslovanje otežuje finančna nedisciplina in da Hidria Perles še vedno čuti posledice nelojalne konkurence, ko je na ključnih trgih Iskra prodajala cenene, a na prvi pogled povsem enake izdelke, kot jih pod blagovno znamko Iskra Ero prodaja Hidria Perles. Glede menjave vodstva kranjske Hidrie Perles pa je pojasnila: "Po sklepu skupščine družbe Hidria Perles od začetka maja 2010 družbo vodi glavni direktor Bojan Gantar, ki je pred tem vodil lokacijo družbe Hidria Rotomatika v Kranju, še pred tem pa je vodil enega od programov v Hidrii Perles. Pri vodenju družbe se osredotoča predvsem na učinkovito optimizacijo vseh poslovnih procesov ter ustrezno tržno pozicioniranje blagovnih znamk Perles in Iskra ERO na vseh ključnih trgih."

primoz.knez@dnevnik.si