Predsednik sveta javnega zavoda Kobilarna Lipica Igor Trebec je kot glavna argumenta proti širitvi igrišča za golf navedel, da jim v Lipici že tako primanjkuje površin za ustrezno rejo konj, poleg tega bi bilo novo igrišče na zavarovanem območju.

Državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Zoran Kus je pojasnil, da je na podlagi zakona o kobilarni Lipica potrebno izdelati načrt upravljana. Njegov sestavni del je načrt prostorskih ureditev za zavarovano območje. Vlada je sklep o začetku priprave omenjenega načrta sprejela junija 2007.

Ob pripravi načrta je bilo ugotovljeno, da je potrebno za območje, kjer je predvidena širitev golf igrišča, izvesti postopek celovite presoje vpliva na okolje, medtem ko za preostali del območja to ni potrebno. Zaradi tega se je priprava načrta prostorskih ureditev razdelila na dva dela. Prvi obsega del zavarovanega območja brez območja igrišča za golf, drugi pa območje igrišča. Ker je bilo za slednjega ugotovljeno, da je načrtovana širitev igrišča z vidika varstva narave nesprejemljiva, je bila njegova priprava ustavljena. Za prvi del je vlada sprejela uredbo 17. julija 2008, končuje se tudi načrt upravljanja, je še povedal Kus.

Načrt upravljanje ne more nastati čez noč

Ministrica za kulturo Majda Širca je izpostavil pomembnost načrta upravljanja, ki, kot je dejala, "ne more nastati čez noč", saj sta, da "pridemo do koncepta varstva, delovanja in ciljev kobilarne Lipica, potrebna čas in analiza". Spomnila je, da je Lipica v preteklosti prehajala z enega na drug resor. Pohvalila je novo vodstvo kobilarne, ki se je lotilo nekaterih novih izzivov. Kot je še dejala, v Lipici primarni interes ni igrišče za golf, ampak je to vzreja konj.

Direktor direktorata za turizem na ministrstvu za gospodarstvo Marjan Hribar je menil, da so na današnji seji manjkali predstavniki ministrstva za šolstvo in šport, saj je igrišče za golf športna infrastruktura, ki bi imela, če bi bila umeščena izven zavarovanega območja, lahko zelo pozitivne učinke na Lipico.

V razpravi, ki je sledila, je Franco Juri (Zares) opozoril na ogroženost celotnega Krasa, ki mu grozi gradbeniški lobi, direktor kobilarne Lipica Tomi Rumpf pa je med drugim opozoril na zelo slabo stanje infrastrukture v Lipici. Robert Hrovat (SDS) je menil, da bi bilo na področju turizma v Lipici potrebno razmisliti o dopolnitvi in se vprašal, kaj bi lahko bila alternativa igrišču za golf.

Veber: Tudi sedaj se skuša Lipico spolitizirati

Janko Veber (SD) je opomnil, da se je v vseh mandatih in se tudi sedaj skuša Lipico predvsem spolitiziati, nikoli pa ni prišla na vrsto resna razprava. Kot pozitivno je označil odločitev vlade, da zaseda v Lipici, saj meni, da se bo sedaj, ko je vlada Lipici izkazala svojo pozornost, marsikaj uredilo.

Milenko Ziherl (SDS) pa je menil, da lipicancev pravzaprav ne ogroža golf, ampak "vse drugo". "Devet ali 18 lukenj je dilema, s katero konji nimajo nič," je dejal. Borut Sajovic (LDS) je poudaril, da je Lipica nacionalni ponos, obenem pa tudi prestiž, zato ji bo potrebno, če jo bomo želeli ohraniti, nameniti predvsem več sredstev.

Člani odbora so ob koncu sprejeli več sklepov, med njimi tudi sklep, da se omenjena izjava premiera Boruta Pahorja o povečanju igrišča za golf označi kot nesprejemljiva.