Ker menijo, da so bili oškodovani, so Špruka na skupščini 10. maja pozvali k imenovanju posebnega revizorja, ki bo razčistil vse dileme, sicer bodo to skušali doseči prek sodišča. Direktorju in večinskemu lastniku sta se po robu postavila Edvard Abram in Robert Žnidar, ki sta na skupščini zastopala Abančno DZU (dobre štiri odstotke) ter GBD, GBD BPD in Borisa Eržena (skupaj 12,42 odstotka). Uspela sta mu celo preprečiti spremembo statuta družbe, ne pa tudi izglasovanja razrešnice.

Na skrivaj prodal Tekstiko

Delničarji so bili presenečeni, ko so v poslovnem poročilu za leto 2009 prebrali, da Tekstina že več kot pet mesecev ni več lastnica invalidskega podjetja Tekstika. Decembra 2009 ga je namreč za pičlih 76.000 evrov prodala družbi BPD Fida Tomaža Pogorelca, in to le nekaj dni zatem, ko je Tekstina vanjo vložila 880.000 evrov. Ker jo je že lanskega julija dokapitalizirala za pol milijona evrov, je s prodajo ustvarila velikansko izgubo, skoraj 1,7 milijona evrov (dolgoročna naložba v Tekstiko je bila že prej vredna nekaj sto tisoč evrov). "Pri tem nakupu je šlo za poslovno odločitev pravnega subjekta," je bil Pogorelec skop s pojasnili.

Špruk je v letno poročilo zapisal, da se je za prodajo Tekstike odločil zaradi njenega večletnega negativnega poslovanja. "S kupcem je bil dosežen dogovor o nadaljnjem poslovnem sodelovanju, kjer bo imela Tekstina interes," je pojasnil.

Bolj kot skrivnostna prodaja, o kateri mali delničarji niso bili obveščeni, čeprav je šlo za notranjo informacijo, pa bode v oči dejstvo, da sprememba v lastništvu Tekstike še do danes ni bila vpisana v sodni register. To bi moral namreč Špruk kot edini zastopnik Tekstike storiti najkasneje v 15 dneh. "Vse aktivnosti v zvezi s tem so v teku," je pojasnil Špruk, ki mu zaradi tega prekrška grozi od 1000 do 4000 evrov kazni, družbi, najbrž Tekstiki, pa še dodatnih od 16.000 do 62.000 evrov kazni.

Delnice Elektra Maribor zakrožile po skupini

Precej dvomov se poraja tudi ob poslih z nelikvidnimi delnicami podjetja Elektro Maribor. Kot smo že poročali, je Tekstika sredi leta 2008 kupila 75.000 delnic Elektra Maribor in za eno odštela 15 evrov (skupaj torej 1,13 milijona evrov), čeprav se je njihova tržna cena gibala med šestimi in osmimi evri. Kupila jih je od družbe Naložbe Plus. Zgolj tri mesece pozneje je omenjeni paket delnic preprodala matični družbi, ki je za delnico odštela deset evrov. Tekstika je torej z naložbo v delnice Elektra Maribor ustvarila 375.000 evrov izgube. Delnice so maja lani znova zamenjale lastnika, Tekstina pa je zanje dobila vsega 3,77 evra na delnico (282.750 evrov). In komu jih je prodala? Kar prvotni lastnici - družbi Naložbe Plus. Ta je posredno v lasti Mateja Krušnika in Marjane Kostanjšek Božič, ki je bila leta 2006 za nekaj mesecev vršilka dolžnosti direktorja Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško.

Prihodki najniže v zgodovini

Ajdovska tekstilna tovarna krizo čuti že od konca leta 2008, saj tako kot njeni čisti prihodki od prodaje kopni tudi število zaposlenih. Teh je bilo namreč konec leta 2009 le še 69 (leto prej 82), Tekstina pa je zabeležila za vsega 3,8 milijona evrov prometa. To je najbrž tudi najmanj v njeni zgodovini oziroma vsaj po letu 1994. Še posebno slabo je bilo lansko poslovanje Tekstine, ko je ustvarila 2,8 milijona evrov čiste izgube, a zlasti na račun prej omenjene prodaje Tekstike in posledičnih oslabitev ter odpisov finančnih naložb.

tomaz.modic@dnevnik.si