Po besedah terapevtke in tudi raziskovalke tega področja Tanje Repič ni formule oz. definicije, kateri ljudje dejansko potrebujejo pomoč terapevta. Tako tudi en cikel terapij, ki ponavadi obsega 12 ur, ne pomeni nujno razrešitve težav posameznika.

"Včasih je pri primeru hujših travm potrebno tudi pol leta ali eno leto terapij, da človek to preboli in lahko naprej normalno funkcionira," pravi Repičeva. V večini primerov, zlasti ko gre za spolne zlorabe ali pa nežalovane ločitve oz. smrti, pa je 12 ur začetek za rešitev, pravi terapevtka.

Sicer pa ura psihoterapije po besedah ustanoviteljice Centra za družinsko in zakonsko terapijo Stik Barbare Kreš znaša okoli 40 evrov, zaradi sofinanciranja dejavnosti s strani ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pa lahko nekaterim storitve ponudijo tudi zastonj - cena pomoči je tako odvisna glede na prihodke osebe.

Poleg predstavitve relacijske družinske terapije so danes predstavili tudi svoja stališča do osnutka zakona o psihoterapevtski dejavnosti. Osnutek zakona med drugim ocenjujejo kot nesprejemljivega, saj, kot trdijo, priznava neakreditirana izobraževanja, javno veljavne izobrazbe Univerze v Ljubljani pa ne. Pred štirimi leti, ko so začeli pripravljati zakon, združenja še ni bilo in se tako niso mogli vključiti v pripravo zakona, sedaj pa želijo tvorno sodelovati pri zakonski ureditvi področja.

Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije je samostojno strokovno združenje terapevtov, ki delajo po relacijskem družinskem modelu terapije, ki ga je razvil Gostečnik. Združuje 24 centrov po Sloveniji, 70 zaposlenih in preko 150 terapevtov s specializacijo, magisterijem ali doktoratom s tega področja, ki skupaj letno opravijo več kot 13.000 terapevtskih ur.