Obvestilo sporoča, da so po prvem razpisu, na katerem ni bil izbran noben od kandidatov, čeprav so nekateri med njimi izpolnjevali pogoje, razpisne pogoje spremenili tako, da so "protežirali" novega pomočnika Janka Recerja. Vrhunec takšne očitke zavrača in pojasnjuje, da je Recerja spoznal šele ob njegovi kandidaturi.

Prvi razpis je bil objavljen konec minulega leta, drugi pa letošnjega februarja. Pri prvem je bila med pogoji zahtevana univerzitetna izobrazba s področja računalništva ali informatike ali druga univerzitetna izobrazba z dodatno podiplomsko izobrazbo s področja računalništva in informatike. Pri drugem razpisu se je ta zahteva spremenila: dovolj je bila univerzitetna izobrazba, ki ni bila več omejena le na izobrazbo s področja računalništva ali informatike. Pogoju iz prvega razpisa, da mora imeti kandidat najmanj štiri leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, je bilo ob drugem razpisu sicer dodano, da naj bodo to izkušnje s področja informatike.

Na prvi razpis so se prijavili celo kandidati s podiplomsko izobrazbo in mednarodnimi referencami, je zapisano v anonimnem obvestilu, medtem ko Recer pogojem iz tega razpisa ne bi ustrezal. Obvestilo Vrhuncu pripisuje, da je bil z Recerjem "povezan", še preden je bil ta izbran za pomočnika za informatiko in da gre pri tem za vnaprejšnjo izbiro z znaki koruptivnega delovanja, kršitve delovne zakonodaje in elemente kaznivega dejanja zlorabe položaja.

"Janko Recer se na prvi razpis sploh ni prijavil. Res je, da so nekateri od kandidatov na prvem razpisu izpolnjevali razpisne pogoje, nekaj sem jih povabil tudi na pogovor, a ni ustrezal nihče. Želel sem namreč dobiti nekoga z dobrimi referencami, ki bo lahko suvereno vodil to področje in ne bo povezan z dobavitelji. Ugotovil pa sem, da je veliko zelo dobrih informatikov, ki nimajo izobrazbe s področja informatike in računalništva, ampak na primer s področja elektrotehnike in ekonomije in so se naknadno izobrazili. Zato smo spremenili sistemizacijo pri tem delovnem mestu, kar smo izpeljali skladno z zakonom. Pridobili smo tudi mnenje sindikatov in na novo objavili razpis. Uradne inštitucije lahko vsak hip pregledajo te postopke," je dejal Vrhunec. Poudaril je, da so pač izbrali kandidata, ki je imel po njegovem mnenju najboljše reference. Vzrok za anonimno pismo pa je lahko nezadovoljstvo enega od neizbranih kandidatov, predvideva Vrhunec. Na prvi razpis se je prijavilo 37 kandidatov, so pojasnili v UKC in dodali, da jih je le manjšina izpolnjevala razpisne pogoje, na drugi razpis pa se je prijavilo šest kandidatov.