Kot je v imenu PS Zares zapisal Franco Juri, so v poslanski skupini še posebej ogorčeni zaradi dejstva, da se FPK pri svoji nedemokratični in protislovenski zahtevi po prepovedi NSKS in ustavitvi pogajanj o dvojezičnih tablah sklicuje na trditve SDS o domnevni vpletenosti predstavnikov NSKS v nasilnih dogodkih na avstrijskem Koroškem v 70. letih minulega stoletja in na poskus iste stranke, da diskreditira predsednika republike Danila Türka.

Po mnenju Jurija gre za zgovorno politično sinergijo FPK in SDS pri škodovanju slovenski manjšini v Avstriji. V PS Zares predlagajo, da se zaradi navedenega nemudoma sestaneta odbor DZ za zunanje zadeve in komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Pri tem pa v PS Zares tudi avstrijsko vlado in avstrijske demokratične stranke pozivajo, da se takim poskusom odločno zoperstavijo.

FPK, največja stranka na avstrijskem Koroškem, je zahtevala, naj avstrijski urad za društva razpusti NSKS. Povod zato je obremenilno gradivo, ki ga je proti Türku predstavila SDS in ki naj bi dokazovalo, da je bil v bombne napade na avstrijskem Koroškem vpleten nekdanji predsednik NSKS Matevž Grilc.

Poleg tega je FPK zahteval tudi ustavitev vseh pogajanj o dvojezičnih krajevnih tablah, v luči najnovejših obtožb pa naj bi preučili tudi t. i. podiranje krajevnih tabel leta 1972 in na novo napisali zgodovinske učbenike.

V skupni resoluciji so obenem vse tri v deželni vladi avstrijske Koroške zastopane stranke, FPK, socialdemokrati (SPÖ) in ljudska stranka (ÖVP), pozvale avstrijsko vlado, naj omogoči razkritje vseh dokumentov v zvezi z bombnimi napadi v 70. letih.